Unit 2 lớp 12 Looking back

Soạn bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Urbanisation Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 12 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Looking back Unit 2 Urbanisation tiếng Anh lớp 12 bao gồm gợi ý đáp án, hướng dẫn dịch giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà một cách chuẩn xác nhất.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this Unit, students will be able to:

+ Use the diphthongs in connected speech correctly.

+ Use some key words of urbanisation.

+ Do the exercises on compound adjectives and the subjunctive.

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Urbanisation"

- Grammar: compound adjectives, the subjunctive.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Looking back

Pronunciation

1. Listen to the words containing diphthongs and put them in the correct box. Nghe các từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng trong hộp chính xác.

Bài nghe

Đáp án

/ei/

/ai /

/oi/

/əu/

/au /

/iə/

/eə/

/ʊə/

age

style

destroy

grow

crowd

here

there

poor

nation

mine

noise

hope

proud

near

wear

sure

2. Listen and mark the diphthongs. Then practise saying the sentences with a partner. Lắng nghe và đánh dấu nguyên âm đôi. Sau đó, thực hành nói câu với một người bạn.

Bài nghe

1. He has played for this football club for more than eight years.

2. After working for nine hours without a break, I got very tired.

3. Despite the government environmental policies, air and noise pollution remains potentially dangerous.

4. The process of growing and harvesting rice is unique.

5. I've been unemployed for several years and still have not found a job.

Hướng dẫn dịch

1. Anh ta đã từng chơi cho câu lạc bộ bóng đá này trong hơn tám năm.

2. Sau khi làm việc suốt chín giờ mà không nghỉ ngơi, tôi đã rất mệt mỏi.

3. Dù có chính sách môi trường của chính phủ, ô nhiễm không khí và tiếng ồn vẫn còn nguy hiểm tiềm tàng.

4. Quá trình phát triển và thu hoạch lúa là duy nhất.

5. Tôi đã thất nghiệp trong nhiều năm và vẫn chưa tìm được một công việc.

Vocabulary

1. Underline the correct word in each sentence. Gạch chân dưới từ chính xác ở mỗi câu.

Đáp án

1. urbanisation

2. Industrial

3. urban

4. risen

5. off

Hướng dẫn dịch

1. Tỷ lệ tội phạm cao được coi là ảnh hưởng tồi tệ nhất của đô thị hóa

2. Các khu công nghiệp đang phát triển nhanh chóng trong khu vực đô thị.

3. Ngày càng có nhiều người di cư ra thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

4. Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người có thu nhập thấp.

5. Buổi nói chuyện lâu và quá tải với thông tin vô ích, vì vậy tôi dừng lại.

2. Complete the sentences, using the compound adjectives in the box. Hoàn thành các câu, sử dụng các tính từ hỗn hợp trong hộp.

Đáp án

1. wide-ranging

2. weather-beaten

3. thought-provoking

4. never-ending

5. day-to-day

Hướng dẫn dịch

1. Luật mới có ảnh hưởng lớn đến người di cư.

2. Ở các thành phố lớn, đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy những khuôn mặt dày dạn sương gió của những người di cư từ vùng nông thôn.

3. Chúng tôi đã tham gia một bài trình bày sâu sắc và kích thích tư duy về đô thị hóa và tác động của nó đối với xã hội.

4. Chính phủ nên cố gắng hạn chế sự tăng trưởng không ngừng của các thành phố.

5. Người nghèo ở các thành phố lớn vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề ngày qua ngày.

Grammar

1. Complete the following sentences, using the correct form of the verbs in brackets. Hoàn thành các câu sau đây, sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn.

Đáp án

1. (should) organise

2. (should) be divided

3. (should) call

4. (should) be given

5. (should) support

Hướng dẫn dịch

1. Các cô gái trong lớp của chúng tôi đề xuất giáo viên của chúng tôi tổ chức một chuyến đi cắm trại tới vùng quê

2. Cô Kim gợi ý lớp chúng tôi nên được chia thành 6 nhóm để làm việc trong dự án đơn vị.

3. Hiện tại Lan đang sống trong thành phố. Bố mẹ cô ấy vẫn đang sống ở làng quê của họ. Họ nhấn mạnh Lan nên gọi điện về quê mỗi ngày.

4. Điều quan trọng là cha mẹ nên được nhận kết quả học tập của con họ vào cuối mỗi kỳ học.

5. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân đại phương hỗ trợ người di cư mới.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 12 Unit 2 Urbanisation Looking back. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2020 - 2021. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
2 419
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm