Write an essay about the advantages and disadvantages of consuming organic food

Nằm trong bộ tài liệu Luyện viết tiếng Anh lớp 12 mới theo từng Unit, Writing tiếng Anh lớp 12 unit 3 The green movement bao gồm 2 bài viết tiếng Anh 12 khác nhau về chủ đề Organic food giúp các em học sinh lớp 12 tích lũy những Từ vựng - Cấu trúc tiếng Anh theo chủ đề Unit 3 lớp 12 The green movement hiệu quả.

2. Use the ideas in the following boxes to write an essay of 180-250 words about the advantages and disadvantages of consuming organic food, using the outline of the essay in 1. Sử dụng ý tưởng trong khung sau đây để viết một bài luận của 180-250 từ về những ưu điểm và nhược điểm của tiêu thụ thực phẩm hữu cơ, sử dụng những nét chính của bài luận trong 1.

Bài viết Tiếng Anh về organic food số 1

Recently, lots of people have suffered from cancer and other chronic diseases.

Scientists have conducted research and found that one of the main causes of this comes from the consumption of unhealthy or unclean food on a daily basis.

People are now more aware of food safety and hygiene, and become more interested in organic food which is considered to be extremely good for their health.

This essay will discuss the advantages and disadvantages of consuming food that comes from organic sources.

First and foremost, studies showed that organically farmed food has higher concentrations of nutrients and antioxidants as well as lower levels of chemicals and pesticides.

Besides, most of the naturally grown food items usually taste better and are fresher and more natural than some non-organic foods that contain additives which can alter the taste, nutritional value and may even lead to weight gain.

As a result, organic food is clean and safe to eat, and has a better taste as well.

What's more, when planting organic food, farmers often apply eco-friendly farming methods which not only save them lots of money that would be spent on chemicals but also protect the environment from pollution and contamination of nearby bodies of water.

However, organic food has its own drawbacks.

The first one is its higher prices compared to non-organic food due to its slow production.
Organic farmers do not use chemicals or artificial methods to grow crops or livestock, so the production seems to take more time.

Additionally, the production of organic food also depends on weather, suitable lands and farming methods, so it requires a lot of care from farmers.

Moreover, the number of shops that sell real organic food is not very high; hence, the supply of organic food can be quite scarce.

In short, the consumption of organic food brings a lot of benefits, but its drawbacks in term of high price and scarce supply make it less popular among usual consumers.

Nội dung dịch

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và tìm ra rằng một trong những nguyên nhân chính của thực trạng này là do tiêu thụ thực phẩm không sạch hoặc không có lợi cho sức khỏe hàng ngày.

Mọi người giờ đây đã ý thức hơn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và có hứng thú hơn với thực phẩm hữu cơ, loại thực phẩm được coi là rất tốt cho sức khỏe.

Bài luận này sẽ thảo luận những mặt thuận lợi và khó khăn của việc tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ.

Trước tiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm trồng hữu cơ có mức độ các chất dinh dưỡng và chất chống ô xy hóa nhiều hơn và ít nồng độ hóa chất và thuốc trừ sâu hơn.

Ngoài ra, hầu hết các thực phẩm được trồng hữu cơ thường có vị ngon hơn, tươi hơn và tự nhiên hơn các thực phẩm được trồng không hữu cơ có chứa chất bảo quản làm thay đổi vị, giá trị dinh dưỡng và thậm chí làm tăng cân.

Ngoài ra, khi trồng các thực phẩm hữu cơ, người nông dân thường áp dụng các biện pháp trồng trọt thân thiện với môi trường, điều này không chỉ tiết kiệm tiền mua hóa chất mà còn bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm và không làm ô nhiễm nguồn nước lân cận.

Tuy nhiên, việc trồng thực phẩm hữu cơ cũng có những bất lợi

Thứ nhất là giá thành cao so với các thực phẩm không hữu cơ do quá trình sản xuất chậm.

Nông dân trồng thực phẩm hữu cơ không sử dụng hóa chất hay các phương pháp nhân tạo để trồng cấy hoặc chăn nuôi nên quá trình sản xuất nghe vẻ mất nhiều thời gian hơn.

Ngoài ra, việc sản xuất thực phẩm hữu cơ cũng phụ thuộc vào thời tiết, nguồn đất phù hợp, phương pháp nuôi trồng phù hợp nên nó đòi hỏi người nông dân nhiều công chăm sóc.

Ngoài ra, số lượng cửa hàng thực sự bán sản phẩm hữu cơ thật không phải là nhiều, vì thế nguồn cung thực phẩm hữu cơ khá là khan hiếm.

Tóm lại là việc tiêu thụ thực phẩm hữu cơ mang lại nhiều lợi ích nhưng những bất lợi về mặt giá cả cao và nguồn cung khan hiếm khiến nó ít phổ biến với người tiêu dùng thông thường.

Essay about consuming organic food số 2

Nowadays, food safety issues are regarded as one of the most important problems people, especially those in developing countries, have to face. As a result, consumers tend to pay more and more attention to organic food. Some think it should be widely promoted while others assume it has a certain limitation when in use based on its advantages and disadvantages.
First of all, organic food is very clean and safe for people's health because there are fewer chemicals or pesticide sprayed on it. Consequently, consumers will have more chances to use nutritional foods without any doubt. In addition, farmers use eco-friendly methods to cultivate so they spend fewer expenses on farming and are able to make big profits from selling their products.

In contrast, organic food has its own limitations, particularly for people with certain financial and geographical conditions. Producing organic products takes a lot of time and efforts and depends on many farming conditions such as suitable lands, weather, and farming methods. Accordingly, the price of organic food is quite expensive and buyers have fewer choices in favourite foods.

Hướng dẫn dịch

Ngày nay, vấn đề an toàn thực phẩm được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà mọi người, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, phải đối mặt. Kết quả là, người tiêu dùng có xu hướng chú ý nhiều hơn đến thực phẩm hữu cơ. Một số người nghĩ rằng nó nên được quảng bá rộng rãi trong khi những người khác cho rằng nó có giới hạn nhất định khi sử dụng dựa trên những lợi thế và bất lợi của nó.

Trước hết, thực phẩm hữu cơ rất sạch và an toàn đối với sức khỏe của người dân vì nó được phun ít hóa chất hoặc thuốc trừ sâu. Do đó, người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội hơn để sử dụng thực phẩm dinh dưỡng mà không nghi ngờ gì. Ngoài ra, nông dân sử dụng phương pháp thân thiện với môi trường để canh tác để họ chi tiêu ít chi phí cho việc canh tác và có thể kiếm được lợi nhuận từ việc bán sản phẩm của họ.

Ngược lại, thực phẩm hữu cơ mất rất nhiều thời gian và nỗ lực và phụ thuộc vào nhiều điều kiện canh tác thích hợp. Theo đó, giá thực phẩm hữu cơ khá đắt và người mua ít lựa chọn hơn trong các thực phẩm ưa thích của họ.

Trên đây là Writing about consuming organic food lớp 12 ngắn gọn. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh 12 unit 3 The green movement khác nhau như:

Từ vựng Unit 3 lớp 12 The Green Movement

Bài tập unit 3 lớp 12 The green movement

Đánh giá bài viết
1 4.626
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm