Tiếng Anh 12 Unit 7: Project

Soạn Unit 7 tiếng Anh lớp 12 mới trang 29 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 12 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu hướng dẫn soạn Anh văn lớp 12 giúp các em học sinh lớp 12 có cơ hội được làm theo nhóm và cùng thảo luận về một số chủ đề liên quan đến AI - Trí tuệ nhân tạo.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this Unit, students will be able to:

– To give them a chance to do a small project in which they can develop their speaking skills

– To provide further opportunities for Ss to use the language, skills and information they have learnt in the unit 7.

2. Objectives:

- Vocabulary: words related to the topic “Artificial Intelligence”

- Skills: speaking, working in group

II. Nội dung soạn Project Unit 7 Artificial Intelligence lớp 12

1. Work in groups of four. Do some research on one of the following topics. (Làm việc trong nhóm bốn người. Làm một số nghiên cứu về một trong các chủ đề sau.)

- a kind of robot that is in use in fields such as entertainment, medicine and industry: its appearance functions, its cost, where it is used, its popularity, etc.

- a popular science-fiction film about artificial intelligence: the title, plot summary, characters, the cast (acta and actresses), setting, and ratings

Then present the results of your research to the class. Include some video clips and relevant captioned pictures in your presentation.

Hướng dẫn dịch:

- Một loại robot đang được sử dụng trong các lĩnh vực như giải trí, y tế và công nghiệp: chức năng của nó, chi phí của nó, nơi nó được sử dụng, độ phổ biến của nó, vv

- Một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng về trí thông minh nhân tạo: tiêu đề, tóm tắt cốt truyện, nhân vật, diễn viên (nam diễn viên và nữ diễn viên), bối cảnh, và xếp hạng

Sau đó trình bày các kết quả nghiên cứu của mình trước lớp. Bao gồm một số video clip và hình ảnh có phụ đề có liên quan trong bài trình bày của bạn.

Gợi ý:

One of the top famous science-fiction films about artificial intelligence is undoubtly the movie “Avengers: Age of Ultron”. The movie is a 2015 American superhero film based on the Marvel Comics superhero team the Avengers, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures. It is the sequel to 2012's The Avengers and the eleventh film in the Marvel Cinematic Universe (MCU). In the Eastern European country of Sokovia, the Avengers (Superheroes): Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Bruce Banner, Natasha Romanoff, and Clint Barton, raid a Hydra facility (Hydra is a terrorist organization). Stark and Banner discover an artificial intelligence within the scepter's gem, and secretly decide to use it to complete Stark's "Ultron" global defense program. The unexpectedly sentient Ultron, believing he must eradicate humanity to save Earth. After that is the fight between the Avengers and Ultron. The movie has the best cast, they are all very talented and famous and they have played in a lot of others Marvel movies. These actors and actresses are often attached to their characters. For example, when chúng ta talk about Ironman/Tony Stark, we will think about Robert Downey Jr., or when we talk about Black Widow/ Natasha Romanoff, it will always be Scarlett Johansson. This movie has won a lot of honor rewards and so do its actors, actresses and producers. It even ranks no.10 on the

All Time Worldwide Box Office Grosses. This is truly one of the best movie I have ever seen.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng hàng đầu về trí tuệ nhân tạo chắc chắn là bộ phim “Avengers: Age of Ultron”. Bộ phim là một bộ phim siêu anh hùng Mỹ năm 2015 dựa trên tuyện tranh siêu anh hùng Marvel , Avengers, được sản xuất bởi Marvel Studios và được phân phối bởi Walt Disney Studios Motion Pictures. Đây là phần tiếp theo của The Avengers năm 2012 và là bộ phim thứ mười một trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tại quốc gia Đông Âu của Sokovia, Avengers (Siêu anh hùng): Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Bruce Banner, Natasha Romanoff và Clint Barton, đột kích một cơ sở của Hydra (Hydra là một tổ chức khủng bố). Stark và Banner phát hiện ra một trí thông minh nhân tạo trong viên ngọc của vương trượng và bí mật quyết định sử dụng nó để hoàn thành chương trình phòng thủ toàn cầu "Ultron" của Stark. Ultron tình cảm bất ngờ, tin rằng anh ta phải tiêu diệt loài người để cứu Trái đất. Sau đó là cuộc chiến giữa Avengers và Ultron. Bộ phim có dàn diễn viên xuất sắc nhất, tất cả họ đều rất tài năng và nổi tiếng và họ đã đóng rất nhiều phim Marvel khác. Những diễn viên và nữ diễn viên này thường gắn liền với nhân vật của họ. Ví dụ, khi ta nói về Ironman / Tony Stark, chúng ta sẽ nghĩ về Robert Downey Jr., hoặc khi chúng ta nói về Black Widow / Natasha Romanoff, đó sẽ luôn là Scarlett Johansson. Bộ phim này đã giành được rất nhiều phần thưởng danh dự và các diễn viên, nữ diễn viên và nhà sản xuất của nó cũng vậy. Nó thậm chí xếp thứ 10 trên Tổng doanh thu toàn thời gian trên toàn thế giới. Đây thực sự là một trong những bộ phim hay nhất tôi từng xem.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 292
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm