Tiếng Anh 12 Unit 7: Communication and Culture

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 12 mới theo từng Unit, tài liệu Soạn Anh 12 Unit 7 Artificial Intelligence Communication and Culture trang 26 27 SGK tiếng Anh lớp 12 mới dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh hướng dẫn giải các phần bài tập xuất hiện trong bài giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả.

Soạn Anh lớp 12 Communication and Culture Unit 7: Artificial Intelligence

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, students will be able to:

+ Understand and communicate about communication skills and cultural understanding

2. Objectives:

- Topic: Artificial Intelligence

- Vocabulary: relate to the topic of Unit 7 Artificial Intelligence

- Skills: working in pairs and groups

II. Nội dung soạn Communication and Culture Unit 7 Artificial Intelligence lớp 12

Communication

1. Listen to a conversation between Linh and Nam. Circle the correct letters to complete the sentences. (Nghe một cuộc trò chuyện giữa Linh và Nam. Khoanh tròn các chữ cái đúng để hoàn thành câu.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. B2. C3. C4. B5. B

Nội dung bài nghe:

Linh: Can you recommend an interesting science-fiction film about artificial intelligence?

Nam: Have you seen the film A.I.? It was rated 9 out of 10.

Linh: Yes, that was a great film. I saw it last month.

Nam: Well, how about the Terminator series? It got the same rating. Have you seen any of them?

Linh: I don't think so, but I've heard about them. What are they about?

Nam: The Internet evolves into a powerful A.I., Skynet, and sends its robot warriors after the Connor family.

Linh: Interesting, but why?

Nam: Because it realises that they are a threat to its own survival.

Linh: Humans can be a threat to computers?

Nam: Well, when machines behave like humans, people start to worry about their own existence and survival.

Linh: Unbelievable! So what happens?

Nam: An android, called'aTerminator, is sent back in time from 2029 to 1984 to kill Sarah Connor.

Linh: Who is she?

Nam: She 's the woman who gives birth to the man who will defeat Skynet, and save humans from extinction in the future.

Linh: Sounds fascinating. So, does the Terminator fulfil his mission?

Nam: No, Sarah is saved by a man sent back by her future son, John Connor.

Linh: Well, well, these strange things canonly happen in science-fiction films!

Nam: Yeah. Sarah Connor can't be killed until her son is born!

Linh: So, what happens after she gives birth?

Nam: Well, you should watch it for yourself, I do n't want to spoil the story for you.

Linh: OK, but what 's the message? Do they try to teach us something?

Nam: I think it 's a warning about the consequences ofman playing God.

Linh: What do you mean?

Nam: Well, A.I. is created by humans. Then it evolves and realises that its creators are a threat to it. So it tries to destroy all the people with nuclear weapons.

Linh: Sounds terrible!

Hướng dẫn dịch:

Linh: Bạn có thể giới thiệu một bộ phim khoa học viễn tưởng thú vị về trí thông minh nhân tạo?

Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. chưa? Nó được xếp hạng 9 trên 10.

Linh: Vâng, đó là một bộ phim tuyệt vời. Tôi đã nhìn thấy nó vào tháng trước.

Nam: Vâng, vậy còn phiên bản Terminator? Nó có cùng một mức đánh giá. Bạn đã nhìn thấy trong số chúng không?

Linh: Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi đã nghe nói về chúng. Chúng là gì?

Nam: Internet tiến hóa thành một A.I. mạnh mẽ, Skynet, và gửi các chiến binh robot của mình theo sau gia đình Connor.

Linh: Thú vị, nhưng tại sao vậy?

Nam: Bởi vì nó nhận ra rằng họ là một mối đe dọa cho sự sống còn của mình.

Linh: Con người có thể là mối đe dọa đối với máy tính?

Nam: Vâng, khi máy hoạt động như con người, mọi người bắt đầu lo lắng về sự tồn tại và sự sống còn của họ.

Linh: Không thể tin được! Vậy điều gì sẽ xảy ra?

Nam: Một Android, có tên là "Terminator", được gửi lại trong thời gian từ năm 2029 đến năm 1984 để giết Sarah Connor.

Linh: Cô ấy là ai?

Nam: Cô ấy là người phụ nữ sinh ra một người đàn ông sẽ đánh bại Skynet, và cứu con người khỏi sự tuyệt chủng trong tương lai.

Linh: Nghe có vẻ hấp dẫn. Vậy, Terminator có thực hiện nhiệm vụ của mình không?

Nam: Không, Sarah được cứu bởi một người đàn ông được gửi từ con trai tương lai của cô ấy, John Connor.

Linh: Vâng, tốt, những điều kì lạ này có thể xảy ra trong các bộ phim khoa học viễn tưởng!

Nam: Vâng. Sarah Connor không thể bị giết cho đến khi con trai cô được chào đời!

Linh: Vậy, chuyện gì xảy ra sau khi sinh?

Nam: Vâng, bạn nên tự mình xem, tôi không muốn làm hỏng câu chuyện củabạn.

Linh: OK, nhưng thông điệp là gì? Họ có gửi tới chúng ta điều gì đó không?

Nam: Tôi nghĩ đó là một cảnh báo về những hậu quả của việc con người đùa với Chúa.

Linh: Ý cậu là gì?

Nam: Vâng, A.I. được tạo ra bởi con người. Sau đó, nó phát triển và nhận ra rằng người tạo ra nó là một mối đe dọa cho nó. Vì vậy, nó cố gắng để tiêu diệt tất cả mọi người với vũ khí nguyên tử.

Linh: Nghe thật khủng khiếp!

Culture

1. Read a text about people's different attitudes towards intelligent machines. Answer the questions that follow. (Đọc một văn bản về các thái độ khác nhau của người dân đối với máy móc thông minh. Trả lời các câu hỏi phía dưới.)

Hướng dẫn dich câu hỏi:

1. Mục đích của cuộc điều tra về thái độ của người dân đối với robot?

2. Những người có thái độ tích cực đối với robot nghĩ gì về họ?

3. Công việc nào hầu hết mọi người không muốn giao cho robot?

4. Tại sao một số người sợ robot?

5. Bạn có sợ robot không? Tại sao có, tại sao không?

Đáp án:

1. To help robot designers and developers to imagine the roadmap for their future development.

2. A lot of people think they are small domestic machines that can be controlled. A few want robots to be friends that can speak and communicate with them.

3. People don't want robots to look after children or animals.

4. Because they fear that malfunctioning robots could be harmful and dangeous, and humans might lose control over them.

5 Student's answer.

Hướng dẫn dịch:

Những tiến bộ nhanh chóng trong ứng dụng robot cho việc sử dụng trong gia đình và cá nhân đã làm cho robot thông minh trở thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Để giúp các nhà thiết kế và phát triển robot tưởng tượng được lộ trình phát triển của họ trong tương lai, đã có nhiều cuộc khảo sát được thực hiện ở nhiều quốc gia để đánh giá thái độ của người dân đối với robot, đặc biệt chú trọng vào việc sử dụng trong gia đình.

Trên toàn cầu, kết quả cho thấy một tỷ lệ lớn người trong các cuộc điều tra có thái độ tích cực đối với ý tưởng có robot dịch vụ thông minh là "máy móc trong nước nhỏ". Những máy này có thể được 'kiểm soát và làm chủ yếu là khó khăn và lặp đi lặp lại các nhiệm vụ housel như làm sạch , Ủi và nấu ăn Một số ít muốn robot giống như bạn hơn và có khả năng giống như con người như khả năng nói và giao tiếp với chúng. Tuy nhiên, những người này không muốn con robot có ngoại hình của con người hoặc thay thế con người bằng "chăm sóc con cái hoặc động vật vì họ coi các nhiệm vụ không phù hợp với máy móc.

Mặt khác, nhiều người có thái độ tiêu cực đối với robot. Họ sợ sự cố máy có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm và nguy hiểm, lớn nhất là con người có thể mất quyền kiểm soát đối với robot. Tất cả những ý tưởng này dường như xuất phát từ một kịch bản khoa học giả tưởng điển hình, nơi mà các robot thoát khỏi tầm kiểm soát bằng cách đạt được sự tự chủ quá nhiều. Có thái độ tích cực hoặc tiêu cực đối với robot thông minh không liên quan đến nơi người được phỏng vấn sống. Phần lớn trong số họ ở các quốc gia mà họ có liên hệ hàng ngày với robot trong các ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhau và xem chúng trên TV, phim ảnh hoặc trong môi trường gần nhất của họ. Hầu hết họ tin rằng robot sẽ trở thành một phần của cuộc sống của chúng tôi sẽ sớm hay muộn.

Đánh giá bài viết
1 263
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm