Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 12 Unit 6 Language

Tài liệu Soạn tiếng Anh lesson Language Unit 6 trang 8 9 10 SGK tiếng Anh 12 mới tập 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo từng bài học mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu soạn Anh 12 gồm lời giải chi tiết, hướng dẫn dịch và file nghe mp3 của tất cả các phần bài tập liên quan đến Vocabulary, Pronunication và Grammar giúp các em học sinh lớp 12 chuẩn bị bài hiệu quả trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, students will be able to:

– To provide learners some language items in Unit 6

– For vocabulary, that is words and phrases related to Endangered species.

– For pronunciation, that is the linking vowel to vowel in connected speech

– For grammar, that is the future perfect and double comparatives.

2. Objectives

- Vocabulary: words and phrases related to Endangered Species

- Pronunciation: linking vowel to vowel in connected speech

- Grammar: future perfect and double comparatives.

II. Nội dung soạn Language Unit 6 Endangered Species

Vocabulary

1. Complete the following word diagrams. Use a dictionary, if necessary. (Hoàn thành sơ đồ chữ sau đây. Sử dụng từ điển, nếu cần thiết.)

Tiếng Anh 12 Unit 6 Language

Đáp án:

1. extinction (n)

2. dangerous (adj), endanger (v)

3. survival (n)

4. diversity (n), diversify (v)

5. evolution (n)

Hướng dẫn dịch:

1. sự tuyệt chủng (n)

2. nguy hiểm (adj), gây nguy hiểm (v)

3. sự tồn tại (n)

4. đa dạng (n), đa dạng hóa (v)

5. tiến hóa (n)

2. Complete the following sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ trong hộp.)

Tiếng Anh 12 Unit 6 Language

Tiếng Anh 12 Unit 6 Language

Đáp án:

1. evolution, survival

2. endangered

3. habitat

4. vulnerable

5. extinct

6. Biodiversity

7. conservation

Hướng dẫn dịch:

1. Thuyết tiến hóa của Darwin đã giúp giải thích sự biến mất của một số loài và sự sống còn của người khác.

2. Saola và tê giác được xem là loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam.

3. Môi trường sống tự nhiên của gấu trúc là rừng tre. Con gấu trúc khổng lồ thích ăn lá tre.

4. Con rùa biển bé dễ bị tổn thương nhất khi chúng rời khỏi tổ của chúng và tìm đường ra biển. Chúng là những mục tiêu thích hợp cho chim và các loài thú khác.

5. Voi ma mút và khủng long thường sống trên trái đất của chúng ta một thời gian dài trước đây, nhưng bây giờ chúng đã tuyệt chủng.

6. Đa dạng sinh học giúp duy trì sự cân bằng của tự nhiên cái mà chúng ta dựa vào vì an toàn và lợi ích của chúng ta.

7. Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) là một tổ chức đang làm việc về các vấn đề liên quan đến bảo tồn, nghiên cứu và phục hồi môi trường.

Pronunciation

1. The following phrases are spoken in slow, careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the linked sounds. (Các từ ngữ dưới đây được nói chậm, cẩn thận và nhanh, được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được liên kết.)

Tiếng Anh 12 Unit 6 Language

2. Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech. (Nghe và lặp lại các câu sau đây ở cách nói nhanh, kết nối.)

A: What can we see in the park now?

B: Animals in danger of extinction, like tigers or rhinoceros.

A: What's that animal? Is it a saola or a deer? B: I don't know.

A: Don't get disappointed. Try again. Failure is the mother of success.

B: OK. I will.

A: I can't draw a diagram to show the increasing pollution levels. Can you help me?

B: Sure.

A: Your idea of saving endangered species sounds very interesting.

B: Thank you.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy gì trong công viên?

B: Động vật có nguy cơ tuyệt chủng, như hổ hoặc tê giác.

2. A: Con vật đó là gì? Nó là một saola hay một con nai?

B: Tôi không biết.

3. A: Đừng thất vọng. Hãy cố gắng lại. Thất bại là mẹ thành công.

B: OK. Tôi sẽ cố gắng.

4. A: Tôi không thể vẽ sơ đồ để hiển thị mức ô nhiễm ngày càng gia tăng. Bạn có thể giúp tôi được không?

B: Chắc chắn rồi.

5. A: Ý tưởng của bạn về việc cứu những loài có nguy cơ tuyệt chủng có vẻ rất thú vị.

B: Cảm ơn bạn.

Grammar

1. Circle the correct verb form in each sentence. (Khoanh tròn hình thức động từ đúng trong mỗi câu.)

Đáp án:

1.will have released

2. has lived, will have

3. will have finished

4.will be watching, will have finished

5. won’t have completed

Hướng dẫn dịch:

1. Trung tâm cứu hộ của chúng tôi sẽ thả 150 con khỉ, nai và gấu về rừng vào cuối tuần này.

2. Bạn có thể không tin điều này, nhưng rùa biển này là khá già. Nó đã sống trong công viên đại dương này khoảng 40 năm. Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng sinh nhật nó vào ngày mai.

3. Vâng, lần sau khi tôi gặp bạn, tôi mong bạn sẽ hoàn thành bản báo cáo về con saola đang bị đe dọa.

4. Nếu bạn đến gặp tôi lúc 7 giờ tối nay, tôi sẽ đang xem một tài liệu về tê giác để chuẩn bị cho buổi thuyết trình của tôi vào ngày mai. Vì vậy, bạn nên đến sau 8 giờ. Khi đó chương trình sẽ kết thúc.

5. Jill bị ốm và không thể làm nhiệm vụ của cô về môi trường sống của cá voi xanh. Vì vậy, cô ấy sẽ không hoàn thành vào thứ hai. Cô ấy cần phải yêu cầu gia hạn thời hạn.

2. Complete the sentences, using the present perfect or the future perfect. (Hoàn thành các câu, sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành.)

Đáp án:

1. will have saved and taken in

2. has lived

3. will have finished

4. will have visited

5. have collected

Hướng dẫn dịch:

1. Vào mùa hè năm sau, đội cứu hộ của chúng tôi sẽ cứu và đưa về hàng trăm động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

2. Nhìn chú gấu dễ thương này. Nó đã sống trong công viên động vật hoang dã trong sáu tháng, và nó sẽ được thả trở lại thiên nhiên vào tháng tới.

3. Nếu bạn đến dự hội nghị về bảo vệ động vật hoang dã sau 10 giờ sáng, những bài thuyết trình thú vị nhất sẽ kết thúc.

4. Đến cuối ngày hôm nay, Kim sẽ đến thăm tất cả các trung tâm cứu hộ động vật trong thành phố.

5. Tôi sẽ bắt đầu viết bài luận về bảo vệ các loài đang bị đe dọa ngay khi tôi thu thập đủ thông tin.

3. Work in pairs. Discuss which word(s) in the box can be used in each gap. (Làm việc theo cặp. Thảo luận từ nào trong hộp có thể được sử dụng trong mỗi khoảng cách.)

Đáp án:

1. more/longer, better/higher

2. more, better

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn dành nhiều thời gian bạn hơn để chuẩn bị cho kỳ thi, điểm số bạn có thể nhận được tốt hơn / cao hơn.

2. Bạn càng luyện tập nói nhiều trong lớp học của mình, bạn càng nói tốt hơn trước công chúng.

4. Complete the sentences with the words from the box. One word can be used more than once. (Hoàn thành câu với từ trong hộp. Một từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.)

Đáp án:

1. The higher the pollution becomes, the more animals lose their natural habitats.

2. The more I study about endangered species, the more I worry about their protection.

3. The warmer the weather gets around the world, the faster the polar ice caps will melt.

4. The more effort you make, the greater / better / higher the achievements you may get.

5. The more renewable energy sources we use, the better our living conditions will become.

Hướng dẫn dịch:

1. Mức độ ô nhiễm càng cao, càng nhiều động vật mất môi trường sống tự nhiên của chúng.

2. Tôi càng nghiên cứu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, tôi càng lo lắng về việc bảo vệ chúng.

3. Thời tiết ấm hơn trên khắp thế giới, băng ở các cực sẽ tan nhanh hơn.

4. Bạn càng nỗ lực, bạn càng đạt được những thành tích tuyệt vời hơn / tốt hơn / cao hơn.

5. Chúng ta sử dụng càng nhiều nguồn năng lượng tái tạo , điều kiện sống của chúng ta sẽ càng trở nên tốt hơn.

Trên đây là Soạn Language trang 8 9 10 Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 12 mới

    Xem thêm