Tiếng Anh 12 Unit 6: Skills

Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6 Endangered Species phần Skills dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phần Skills sẽ giúp bạn học luyện tập bốn kĩ năng 'reading'; 'speaking'; 'writing' & 'listening' theo chủ đề Endangered Species (Các loài có nguy cơ tuyệt chủng), đồng thời cung cấp các từ vựng liên quan đến bài học.

* Xem thêm: Choose one of the two species in 2 and write a report

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, students will be able to:

– To scan a text for specific information in a passage about different opinions about protecting endangered species.

– To teach Ss new vocabulary by answering questions.

– To develop their reading skill through choosing the main idea for each paragraph.

– To learn new vocabulary by finding words or expressions with the meanings given.

2. Objectives

- Vocabulary: relate to topic "Endangered species"

- Skills: Reading; Speaking; Listening; Writing

II. Nội dung soạn Skills Unit 6 Endangered Species

Reading

1. Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn)

a. Which of these animals are on the list of endangered species?

Tiếng Anh 12 Unit 6: Skills

b. Can you find them in Vietnam now?

Gợi ý:

a. Tigers, saolas, elephants, sea turtles, and giant pandas are on the list of endangered species.

b. Tigers, saolas, elephants and sea turtles are still found in Viet Nam, but each with a small population.

2. Below are three people's opinions posted on the fantasticwildlife.org website. Read the text and decide what they are talking about. (Dưới đây là ba ý kiến của người dân được đăng trên trang web fantasticwildlife.org. Đọc văn bản và quyết định những gì họ đang nói về)

Tiếng Anh 12 Unit 6: Skills

Đáp án:

c. Whether or not we should protect endangered species.

Hướng dẫn dịch:

a. Tại sao động vật gặp nguy hiểm cần được bảo vệ.

b. Làm thế nào để bảo vệ các loài nguy cấp.

c. Chúng ta có nên bảo vệ các loài gặp nguy hiểm hay không.

SIMON (Scotland)

Chúng ta hãy tự đặt mình vào những con vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu những con vật cai trị thế giới và chúng ta đã trở thành những người có nguy cơ tuyệt chủng? Chúng ta là sinh vật sống và động vật cũng vậy. Chúng ta không còn có thể xác định sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài khi các nguyên nhân tự nhiên như động đất hoặc hạn hán. Ngày nay, nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe doạ hoặc tuyệt chủng do sự phá huỷ môi trường sống, khai thác quá mức và săn trộm. Nhiệm vụ của chúng ta là khắc phục những thiệt hại mà chúng ta gây ra cho thiên nhiên.

YOSHIKO (Nhật Bản)

Nếu chúng ta tiếp tục cứu các động vật có nguy cơ tuyệt chủng, thì chúng ta sẽ không cho động vật thay thế các động vật khác. Sự tuyệt chủng chỉ là một phần của quá trình tiến hóa và chúng ta không được can thiệp vào nó. Do đó, cố gắng để cứu các loài không thể tồn tại trong môi trường của chúng là khá ngớ ngẩn, bởi vì nó là trái pháp luật của tự nhiên. Vì vậy, hãy để thiên nhiên thực hiện sứ mệnh. Hơn nữa, không phải tất cả các loài vật đều thân thiện hoặc vô hại. Voi và hổ là hai ví dụ về động vật nguy hiểm. Những người sống gần một số khu bảo tồn thiên nhiên phải đối mặt với những mối đe dọa liên tục đối với gia súc của họ và mùa màng. Vậy chúng ta nên bảo vệ những con vật này bằng cách chi trả cho cuộc sống của người dân địa phương?

ÁI LIÊN (VIỆT NAM)

Việc tuyệt chủng động vật và thực vật có thể hủy hoại hệ sinh thái và giảm đa dạng sinh học. Tất cả các sinh vật là một phần của hệ sinh thái. Tất cả chúng đều giúp con người theo một cách nào đó. Ví dụ, trên 50% thuốc hiện đang sử dụng có nguồn gốc từ các sản phẩm tự nhiên được làm từ động vật hoặc thực vật. Bằng cách mất đa dạng sinh học, chúng ta đang mất đi cơ hội để khám phá các loại thuốc mới có thể cứu được mạng sống của hàng triệu người mỗi năm. Hơn nữa, thiên nhiên là đẹp, và đó là lý do tốt nhất để bảo tồn nó. Đi bộ trong rừng nhiệt đới hoặc lướt ván trên một rạn san hô giúp chúng ta thư giãn và cảm thấy yên bình.

3. Whose opinions are these? Write the correct name in the space before each statement. (Những ý kiến này là của ai? Viết tên chính xác vào chỗ trống trước mỗi câu.)

Đáp án:

1. Ai Lien; 2. Yoshiko; 3. Simon; 4. Yoshiko; 5. Simon; 6. Ai Lien;

Hướng dẫn dịch:

1. Ái Liên: Có hai lý do chúng ta nên bảo vệ các loài nguy cấp.

2. Yoshiko: Có hai lý do chúng ta không nên bảo vệ các loài nguy cấp.

3. Simon: Con người phải chịu trách nhiệm đối với các loài gây nguy hiểm hoặc dẫn chúng đến sự tuyệt chủng.

4. Yoshiko: Bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng có nghĩa là đi ngược lại luật pháp tự nhiên.

5. Simon: Con người và động vật nên có cơ hội bình đẳng để được bảo vệ khỏi nguy hiểm.

6. Bảo tồn các loài động vật và thực vật giúp duy trì đa dạng sinh học.

4. Find the prepositions in the reading text to complete these phrases and expressions. Use a dictionary to find their meanings. (Tìm các giới từ trong bài đọc để hoàn thành các cụm từ và biểu thức. Sử dụng từ điển để tìm ý nghĩa của chúng.)

Đáp án:

1. in (put oneself in someone's shoes = be in another person's situation)

2. to (attribute sth to sth else = believe that something is the result of a particular thing)

3. to (cause damage to something = harm something)

4. with (interfere with something = prevent something from being done)

5. at (feel at peace = be free from anxiety or distress)

Hướng dẫn dịch:

1. đặt mình vào vị trí của ai đó = vào vị trí của người khác

2. quy cái này cho ai/ cái gì = tin tưởng rằng kết quả của thứ gì đó

3. gây thiệt hại cho cái gì = gây hại cho thứ gì đó

4. gây trở ngại cho thứ gì đó = ngăn chặn thứ gì đó hoàn thành

5. cảm giác yên bình = không bị lo lắng hoặc đau khổ

5. Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

Which of the three people above do you agree with? Why?

(Bạn đồng ý với ai trong số 3 người trên? Tại sao?)

Học sinh nêu ý kiến.

Speaking

1. Put the following ways of protecting rhinos and coral reefs in the correct boxes. (Đặt những cách sau đây để bảo vệ tê giác và các rạn san hô vào các hộp đúng.)

Đáp án:

How to protect rhinos

How to protect coral reefs

 • ban transportation of and trading in rhino horns.
 • donate to rhino conservation organisations
 • launch anti-poaching campaigns.
 • stop using rhino products.
 • not leave litter on the beach or in the water.
 • practise safe and responsible diving and snorkelling.
 • use organic fertilizers to avoid polluting the ocean.
 • stop using coral reef products.

Hướng dẫn dịch:

Các cách bảo vệ tê giác

Các cách bảo vệ san hô

 • cấm vận chuyển và kinh doanh sừng tê giác
 • quyên tặng cho các tổ chức bảo tồn tê giác
 • khởi động các chiến dịch chống sạt lở
 • ngừng sử dụng sản phẩm tê giác
 • không vứt rác trên bãi biển hoặc trong nước
 • thực hành lặn biển an toàn và có trách nhiệm
 • sử dụng phân bón hữu cơ để tránh ô nhiễm đại dương
 • ngừng sử dụng các sản phẩm từ rạn san hô

2. Work with a partner. Use the information in 1 or your own ideas to prepare a talk about how to protect rhinos or coral reefs. The following phrases and expressions may help you. (Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng thông tin trong 1 hoặc ý tưởng riêng của mình để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện về làm thế nào để bảo vệ tê giác hoặc rạn san hô. Các cụm từ và các biểu thức sau đây có thể giúp bạn.)

Hướng dẫn dịch:

1. Chào khán giả và giới thiệu chủ đề: Chào buổi sáng / chiều, mọi người.Tôi rất vui mừng được nói chuyện với các bạn ngày hôm nay về ...

2. Giới thiệu điểm / ý tưởng đầu tiên: Để bắt đầu, tôi xin đề nghị ...Tôi muốn bắt đầu bằng cách thảo luận ...

3. Để di chuyển đến điểm tiếp: Quan điểm tiếp theo của tôi là ...Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một điểm khác.

4. Để cho biết kết thúc cuộc nói chuyện: Cuối cùng, tôi muốn tóm tắt các vấn đề / điểm chính.Để tổng hợp, chúng ta hãy nhìn lại những điểm chính.Để kết luận, tôi muốn ...

5. Để cảm ơn khán giả: Cảm ơn vì sự chú ý của bạn.Cảm ơn vì đã lắng nghe.

3. Present your talk to the class. (Trình bày cuộc nói chuyện của bạn trước lớp.)

Gợi ý:

Good morning everyone. It’s my pleasure to be here and talk about how to protect the rhinos.

First of all, we all know that the number of rhinos in over the world is becoming smaller and smaller because of hunting for their horns. The government should ban transportation of and trading in rhino horns. If this were done, a huge number of rhinos would be saved. My next suggestion is we should donate to rhinos conservation organisations. Many people or organisations have launched many campaigns, program to protect the rhinos. However, their sources are limited so we can support them by donating money. Finally, stop using rhinos products is an amazing way to prevent rhinos’ extinction. If there are no demands, there will be no supply and rihnos will be saved.

In conclusion, there are three ways to protect rhinos: ban transportation of and trading in rhino horns, donate to rhinos conservation organisations, stop using rhinos products. Thank you for your listening.

Listening

1. Below is the conservation status scale which indicates whether a species still exists and how likely it is to become extinct in the near future. Match the three phrases indicating three threatened' levels with the numbers 1,2 and 3. (Dưới đây là tình trạng bảo tồn quy mô cho ta biết liệu một loài có còn tồn tại hay không và khả năng như thế nào nó sẽ biến mất trong tương lai. Nối 3 cụm từ chỉ 3 mức đe doạ với các số 1,2,3)

Tiếng Anh 12 Unit 6: Skills

Đáp án:

1. critically endangered

2. endangered

3. vulnerable

Hướng dẫn dịch:

1. Bị đe dọa trầm trọng

2. Bị đe dọa

3. Tổn thương

2. Listen to the first part of a talk given by Peter Shawl, a conservation biologist, and check your answers in 1. (Nghe phần đầu tiên của cuộc nói chuyện của Peter Shawl, một nhà bảo tồn sinh học , và kiểm tra câu trả lời của bạn trong 1.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. CR (Critically endangered)

2.EN (Endangered)

3. VU (Vulnerable)

Nội dung bài nghe:

Hello everyone. I'm happy that you could come and listen to my talk today. I'll be discussing two main points. To begin with, I'd like to explain the conservation status scales. Now look at the scale. Let's start from the right end. When an animal is ranked as "Least concern" and "Near threatened", it isn't endangered now. But it might be in the near future. Next is "Vulnerable", which means the animals faces a high risk of extinction. "Endangered" means a very high risk, and "Critically endangered" means an extremely high risk. Species classified as VU, EN or CR need care and protection. The last two groups, EW and EX, tell us that the species is not found in the wild of has become extinct.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Tôi rất vui vì các bạn có thể đến và nghe bài nói chuyện của tôi hôm nay. Tôi sẽ thảo luận về hai điểm chính. Để bắt đầu, tôi muốn giải thích về quy mô bảo tồn. Bây giờ hãy nhìn vào quy mô. Hãy bắt đầu từ phía bên phải. Khi một con vật được xếp hạng là "bị đe dọa ít nhất" và "Gần bị đe dọa", hiện nay nó không bị đe dọa. Nhưng có thể trong tương lai gần. Tiếp theo là "Dễ bị tổn thương", có nghĩa là động vật phải đối mặt với một nguy cơ cao tuyệt chủng. "Nguy cấp" có nghĩa là một nguy cơ rất cao, và "Cực kỳ nguy cấp" có nghĩa là có nguy cơ rất cao. Các loài thuộc VU, EN, CR cần được chăm sóc và bảo vệ. Hai nhóm cuối cùng, EW và EX, cho chúng ta biết rằng loài này không được tìm thấy trong tự nhiên đã bị tuyệt chủng.

3. Listen to the second part of the talk and choose the best option to complete the statements or answer the questions. (Nghe phần thứ hai của buổi nói chuyện và chọn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành các nhận định hoặc trả lời các câu hỏi.)\

Bài nghe:

Đáp án:

1. B2. C3. A4. C

Nội dung bài nghe:

Now let's turn to the two main dangers to wildlife. Loss of habitat is the first one. The higher the world's population becomes, the greater the need for food and housing gets. People cut down forest trees to make more room for land for agriculture and building housing. To increase crop production, people may also use pesticides and fertilizers. As a result, wild animals' natural living space gets smaller and more polluted. The second danger is hunting and poaching. Animals can be killed not just for food, but for other purposes. In many Asian countries, tiger bones and rhino horns are believed to be able to treat diseases while elephant tusks are used to make valuable ivory objects.

As you can see, the two dangers that I mentioned involve human activities. Therefore, we are responsible for the loss of biodiversity and we need to take immediate action to protect and conserve wildlife.

Hướng dẫn dịch:

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang hai mối nguy hiểm chính đối với động vật hoang dã. Mất môi trường sống là điều đầu tiên. Dân số thế giới ngày càng cao, nhu cầu về thực phẩm và nhà cửa càng lớn. Người dân chặt cây lâm nghiệp để lấy đất cho nông nghiệp và xây dựng nhà ở. Để tăng sản lượng cây trồng, người ta cũng có thể sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón. Kết quả là không gian sinh sống tự nhiên của động vật hoang dã nhỏ hơn và ô nhiễm hơn. Nguy cơ thứ hai là săn và bắt. Động vật có thể bị giết chết không chỉ lấy thực phẩm, mà còn cho các mục đích khác. Tại nhiều quốc gia Châu Á, xương hổ và sừng tê giác được cho là có khả năng điều trị bệnh tật trong khi các con ngựa voi được sử dụng để làm vật ngà voi có giá trị.

Như bạn thấy, hai mối nguy hiểm mà tôi đề cập đến liên quan đến hoạt động của con người. Do đó, chúng ta chịu trách nhiệm về việc mất đa dạng sinh học và chúng ta cần có hành động ngay lập tức để bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã.

4. Listen to the second part again. Complete the summary of the talk, writing one word in each blank. (Nghe phần thứ hai một lần nữa. Hoàn thành bản tóm tắt của bài nói, viết một từ trong mỗi khoảng trống.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. dangers

2. habitat

3. poaching

4. human

5. conserve

Hướng dẫn dịch:

Trong phần thứ hai, Shawl thảo luận về hai mối nguy hiểm chính khiến động vật hoang dã. Đầu tiên là mất môi trường sống, và thứ hai là săn và bắt. Những nguy hiểm này là do hoạt động của con người, vì vậy chúng ta cần hành động để bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã.

5. Do you agree with Peter Shawl that humans are responsible for the loss of biodiversity? Discuss with a partner. (Bạn có đồng ý với Peter Shawl rằng con người phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát đa dạng sinh học? Thảo luận với một người bạn.)

Gợi ý:

I agree with Peter Shawl that humans are responsible for the loss of biodiversity.

Because:

People cut down forest trees to make more room for land for agriculture and building housing. To increase crop production, people may also use pesticides and fertilizers. As a result, wild animals' natural living space gets smaller and more polluted. The second danger is hunting and poaching. Animals can be killed not just for food, but for other purposes. In many Asian countries, tiger bones and rhino horns are believed to be able to treat diseases while elephant tusks are used to make valuable ivory objects.

Writing

1. Match the pictures with the animals' names. Then discuss the questions with a partner. (Khớp những hình ảnh với tên của các loài động vật. Sau đó thảo luận câu hỏi với một người bạn.)

Đáp án:

1 - b; 2 - a

2. Read the facts about the Komodo dragon and the blue whale. Write a, b, c, d, or e in the space provided to match the title with the correct section. (Đọc sự kiện về con rồng Komodo và cá voi xanh. Viết a, b, c, d, hay e vào chỗ trống được cung cấp để phù hợp với tiêu đề với các phần chính xác.)

Đáp án:

1. c Habitat and location

2. e Physical features

3. a Diet

4. d Population

5. b Conservation status

Hướng dẫn dịch:

a. Chế độ ăn

b. Tình trạng bảo quản

c. Nơi sống và vị trí

d. Dân số

e. Tính năng vật lý

Rồng Komodo

Cá voi xanh

1. c. Nơi sống và vị trí

- tìm thấy trong tự nhiên trên đảo Indonesia (Komodo, Rinca,

Gili Montang, Gili Dasami, Flores)

- Sống trong rừng, trên bãi biển, trên đỉnh đồi

- sống trong vùng nước lạnh của Bắc cực và Nam Cực

- di cư đến biển nhiệt đới để sinh sản (đến bốn tháng)

2. e. Đặc điểm vật lý

- trông giống như một con cá sấu hoặc thằn lằn

- người trưởng thành nam có thể lớn lên đến 3 mét

- động vật có vú, nhưng trông giống như một con cá

- dài 30 mét

- 150-200 tấn

3. a. Chế độ ăn

ăn thịt (con trâu lớn, nai, lợn, con rồng nhỏ)

ăn sò ốc rất nhỏ

4. d. số lượng

6.000 con sống trong tự nhiên ở Indonesia; giảm dần

ước tính 14.000 (10.000 ở Nam Cực và 4.000 ở Bắc Cực); đang tăng

5. b. Tình trạng bảo tồn

- dễ bị tổn thương (Danh sách đỏ IUCN)

- nguyên nhân: nhiều con đực hơn cái (con người không phải là một mối đe dọa)

- được bảo vệ bởi các đạo luật chống lại gian lận ở Indonesia và bởi 30 vườn thú và các vườn thú khác bên ngoài Indonesia

- nguy cấp (Danh sách đỏ IUCN)

- đối mặt với những mối đe doạ từ người săn cá voi, ô nhiễm, va chạm với tàu thuyền và sự nóng lên toàn cầu

- Nhiều kế hoạch khôi phục để phục hồi dân số

3. Choose one of the two species in 2 and write a report of 150-200 words to describe it. Follow the plan below. (Chọn một trong hai loài trong 2 và viết một báo cáo trong 150-200 từ để mô tả nó. Thực hiện theo kế hoạch dưới đây.)

Gợi ý:

Komodo dragons are found in the wild on only five islands in Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami and Flores, where they roam freely. They live mainly in forests, but can be seen scattered widely over the islands from beaches to hilltops.

Though they are called dragons, they look like a big lizard. A male adult can measure three metres in length and weighs 90 kilos. Komodo dragons eat meat. They are also fierce hunters and an eat very large prey, such as large water buffaloes, deer and pigs. They will even eat smaller Komodo dragons.

There are about 6,000 Komodo dragons in Indonesia. Humans are not a great danger to them. However, their population is slightly declining because there are more males than females. According to the IUCN Red List, Komodo dragons are not endangered, but are considered vulnerable. About 30 zoos outside Indonesia Tave been trying to protect the Komodo. There are also plans to hald more wildlife parks around the world, which will help to rcrease the population of this fascinating species.

* Tham khảm thêm nhiều bài văn mẫu khác tại:

Choose one of the two species in 2 and write a report

Trên đây là Soạn Skills trang 11 14 Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.047
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh phổ thông Xem thêm