Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 46

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 bài 46

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 46 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy, củng cố kiến thức trọng tâm bài học cho học sinh, đồng thời giúp các em làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh trong chương trình học lớp 12. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Câu 1: Tài nguyên không tái sinh là

A. than đá, dầu lửa

B. sinh vật, nước

C. năng lượng mặt trời

D. cả A, B và C

Câu 2: Tài nguyên vĩnh cửu gồm

A. năng lượng mặt trời, năng lượng gió

B. năng lượng sóng biển và năng lượng thủy triều

C. than đá, dầu mỏ

D. cả A và B

Câu 3: Tài nguyên nào dưới đây là tái nguyên sinh?

A. sinh vật biển

B. năng lượng mặt trời

C. than đá

D. kim loại

Câu 4: Biện pháp bảo vệ và phát triển rừng hiện nay là

A. không khai thác

B. trồng và khai thác theo kế hoạch

C. khai thác nhiều hơn trồng cây rừng

D. cả A, B và C

Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính ở Trái Đất là do

A. đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch và do thu hẹp diện tích rừng

B. thảm thực vật xu hướng giảm dần quang hợp và tăng dần hô hấp vì có sự thay đổi khí hậu

C. động vật được phát triển nhiều nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp

D. cả A, B và C

Câu 6: Trong những biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp góp phần vào việc bảo vệ và sử dụng bền vứng tài nguyên rừng?

(1) Thay thế dần các rừng nguyên sinh bằng các rừng thứ sinh có năng suất sinh học cao.

(2) Tích cự trồng cây gây rừng.

(3) Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

(4) Xây dựng các nhà máy thủy điện tại các rừng đầu nguồn quan trọng.

(5) Duy trì tập quán du canh, di cư của đồng bào dân tộc thiểu số.

(6) Tránh đốt rừng làm nương rẫy.

A. 1 B. 5

C. 3 D. 4

Câu 7: Để phát triển bền vững, con người cần

A. hạn chế gia tăng dân số

B. khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

C. bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ sự trong sạch của môi trường

D. cả A, B và C

Câu 8: Những biện pháp nào sau đây không góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay?

(1) Tăng cường sử dụng các loại hoocmon sinh trưởng trong sản xuất để nâng cao năng suất.

(2) Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường.

(3) Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.

(4) Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

(5) Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.

(6) Sử dụng các loại thuốc hóa học để tiêu diệt các loại sâu, bệnh và cỏ dại

(7) Xây dựng các nhà máy và tái chế rác thải.

A. (1), (3), (5) và (6)

B. (1), (3), (5) và (7)

C. (2), (3), (5) và (6)

D. (1), (4), (5) và (6)

Câu 9: Hoạt động nào sau đây không làm gia tăng lượng khí CO2 thải vào không khí?

A. Sản xuất công nghiệp gia tăng

B. Sản xuất nông nghiệp gia tăng

C. Giao thông, vận tải

D. Trồng rừng phủ xanh đồi trọc.

Câu 10: Cho các hoạt động của con người:

(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.

(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.

(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao, hồ nuôi tôm, cá.

(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.

(5) Bảo vệ các loài thiên địch.

(6) Tăng cường sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt các loài sâu hại.

Có bao nhiêu hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Câu 11: Người ta tăng năng suất mà không gây ô nhiễm môi trường bằng cách tăng lượng chất chu chuyển trong nội bộ hệ sinh thái. Các phương pháp để tăng lượng chất chu chuyển:

(1) Tăng cường sử dụng lại các rác thải hữu cơ.

(2) Tăng cường sử dụng đạm sinh học.

(3) Tăng cường sử dụng phân bón hóa học.

(4) Làm giảm sự mất chất dinh dưỡng khỏi hệ sinh thái.

Phương án đúng là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. (1), (3) và (4)

Đáp án - Hướng dẫn giải

1 - A

2 - D

3 - A

4 - B

5 - A

6 - C

7 - D

8 - A

9 - D

10 - C

11 - B

Đánh giá bài viết
1 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 12 Xem thêm