Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Điều hòa hoạt động gen

Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Điều hòa hoạt động gen

Xin chào tất cả các bạn học sinh, các bạn đã hoàn thành tốt 2 phần đầu của chương I với kết quả rất cao đúng không? Hôm nay VnDoc.com xin gửi tới các bạn phần Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Điều hòa hoạt động gen, hãy tập trung và làm bài thật tốt nhé. Chúc các bạn thành công!

Làm thêm: Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Phiên mã và dịch mã

Mời tải: Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương trình

 • Câu 1:

  Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

 • Câu 2:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

 • Câu 3:

  Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:

 • Câu 4:

  Enzim ARN polimeraza chỉ khởi động được quá trình phiên mã khi tương tác được với vùng

 • Câu 5:

  Operon là

 • Câu 6:

  Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

 • Câu 7:

  Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn

 • Câu 8:

  Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường

 • Câu 9:

  Trong cấu trúc của một opêron Lac, nằm ngay trước vùng mã hóa các gen cấu trúc là

 • Câu 10:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách

 • Câu 11:

  Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac?

 • Câu 12:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất

 • Câu 13:

  Khởi đầu của một opêron là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là

 • Câu 14:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là

 • Câu 15:

  Theo cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi có mặt của lactôzơ trong tế bào, lactôzơ sẽ tương tác với

 • Câu 16:

  Trong một opêron, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là

 • Câu 17:

  Không thuộc thành phần của một opêron nhưng có vai trò quyết định hoạt động của opêron là

 • Câu 18:

  Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một opêron để enzim ARN-polineraza bám vào khởi động quá trình phiên mã được gọi là

 • Câu 19:

  Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:

 • Câu 20:

  Sản phẩm hình thành trong phiên mã theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:

 • Câu 21:

  Hai nhà khoa học người Pháp đã phát hiện ra cơ chế điều hoà hoạt động gen ở:

 • Câu 22:

  Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:

 • Câu 23:

  Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã, đó là vùng

 • Câu 24:

  Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:

 • Câu 25:

  Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, vùng khởi động được kí hiệu là:

 • Câu 26:

  Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động?

 • Câu 27:

  Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli hoạt động?

 • Câu 28:

  Hai nhà khoa học nào đã phát hiện ra cơ chế điều hoà opêron?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 1.729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học Xem thêm