Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng học sinh dưới hình thức trắc nghiệm khách quan. Tài liệu gồm 8 mã đề, có đáp án để bạn đối chiếu kết quả. Hi vọng rằng với tài liệu này sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong kì thi học kì II sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

GIẢI TÍCH 12

Thời gian làm bài: 45 phút;

(25 câu trắc nghiệm)

Họ, tên thí sinh:.....................................................................

Lớp:….

Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án

----------HẾT----------

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12

Câu 132 209 357 485 570 628 743 896
1 B B C C C A B B
2 D D C B B C A A
3 A A B C C C B D
4 C C A A C B A D
5 D A C A A D A B
6 C A A A A D D C
7 A C C B B A B C
8 D B C C D C A B
9 A C D D C A B D
10 B A D A B D C B
11 C C A C D B B A
12 B B A A D D C B
13 C D B D C C D A
14 D A B D B B D A
15 A D C B D D C D
16 B C D C D D B B
17 B B B D A C C D
18 B D D D C B D A
19 D A D B D A C D
20 A C A C B A C A
21 A B B B A A A C
22 B B D A A B A C
23 C C D C B C D C
24 C D B B A A C C
25 D D A D C B D A

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 6.827
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm