Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức Số 2 năm 2022 - 2023

Đề thi học kì 1 Toán 6 sách Kết nối tri thức Số 2 năm 2022 - 2023 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi. Đề thi cuối kì 1 lớp 6 này bám sát chương trình học trên lớp cho các em học sinh tham khảo, lên kế hoạch ôn tập cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây, mời các tải về tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán KNTT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kết quả của phép tính 13 - 36 : 4 bằng:

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7

Câu 2. Số tự nhiên x thỏa mãn 68 - 8x = 4 là:

A. 12

B. 9

C. 8

D. 10

Câu 3. Trong các số 5959;3120; 3528; 3870; 4800 số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là:

A. 3120

B. 3870

C. 4800

D. 3528

Câu 4. Kết quả sắp xếp các số -78; -50; -14; -80; -16 theo thứ tự tăng dần là

A. -14; -16; -50; -78; -80

C. -80; -78; -50; -14; -16

B. -80; -78; -50; -16; -14

D. -14; -16; -78; -50; -80

Câu 5. BCNN (36; 48;168) là:

A. 168

B. 0

C. 2016

D. 1008

Câu 6. Số phần tử của tập hợp

A = {14;16;18;.....;124;126} là:

A.112

B. 56

C. 57

D. 113

Câu 7. Cho DABC có diện tích là 200m2, độ dài đáy là 25m. Tính chiều cao tương ứng của tam giác.

A. 16m

B. 20m

C. 15m

D. 22m

Câu 8. Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm .

A. 60cm

B. 80cm2

C. 70cm2

D. 90cm2 .

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a. 36 × 72 - 36 × 67

b. {296 : [78 - (579 - 30 × 7) : 9]}×18

Bài 2. Tìm x ∈ N biết: a. 3x – 5 = 16

b. 42 - 2 × (32 - 2x+1 ) = 10

Bài 3. Mạnh và Tân mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mạnh mua 42 bút. Tân mua 30 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 3. Hỏi trong mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu bút? Mạnh mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Tân mua bao nhiêu hộp bút chì màu?

Bài 4. Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi là 240m . Người ta giảm chiều dài 4m, tăng chiều rộng 4m để thửa đất thành hình vuông.

a. So sánh chu vi thửa mới với thửa ban đầu.

b. So sánh diện tích thửa mới với thửa ban đầu.

Bài 5. Cho biết a và b là hai số tự nhiên liên tiếp (a < b) . Chứng tỏ rằng a và b là hai số nguyên tố cùng nhau.

Đáp án đề thi học kì 1 Toán 6 KNTT

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

C

B

B

D

C

A

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Tham khảo toàn bộ đáp án tại file tải về.

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức Số 2 năm 2022 - 2023. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các bạn làm quen với nhiều dạng bài khác nhau, từ đó nắm được cấu trúc đề thi và các dạng bài thường có trong đề.

Để tham khảo những đề thi học kì lớp 6 khác, mời các bạn vào Chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 6 đầy đủ các môn học sách mới: Toán, Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý, Tiếng Anh, Tin học liên tục được VnDoc cập nhật các đề thi mới nhất.

Tài liệu học tập môn Toán lớp 6 sách mới

Đánh giá bài viết
19 5.700
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 6

    Xem thêm