30 đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn năm 2020 - 2021 Tải nhiều

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Đề thi học 1 lớp 6 Tải nhiều
Đề kiểm tra học 1 lớp 6 môn Toán Tải nhiều
Bộ đề thi học 1 lớp 6 năm 2020 - 2021 đầy đủ các môn
Đề kiểm tra học 1 môn Vật lớp 6
Bộ đề thi học 1 lớp 6 môn Toán Tải nhiều
Bộ đề thi học 1 lớp 6 môn Ngữ văn
Bộ đề thi học 1 lớp 6 Ng văn tải nhiều
Đề thi học 1 lớp 6 Ngữ Văn năm 2020 - Đề 1
Phần I. (5 điểm)
Cho đoạn văn sau:
Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị
Nương. Thần mưa, gọi gió làm thành dông bão, rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên
cuồn cuộn đánh Sơn Tinh...Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi,
sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước”
(Trích Ngữ n 6, tập Một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
Câu 1. Đoạn trích trên được trích từ truyện dân gian nào? Truyện thuộc thể loại gì?
Câu 2. Chỉ ra một cụm động t trong câu: Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước
dâng n ng đồi, sườn i, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước”
Câu 3. Hãy ch ra lỗi dùng từ trong câu: “Truyện nhằm tạo ra hiện tượng lụt, nêu cao vai trò
ước mơ chinh phục thiên nhiên của nhân dân ta” sửa lại cho đúng.
Câu 4. Nguyên nhân của hiện tượng lụt đồng bằng Bắc Bộ một phần bởi con người. Em hãy
nêu ít nhất hai việc làm cụ thể để bảo vệ thiên nhiên.
Phần II. (5 điểm)
Mượn lời đồ vật gần gũi với em để kể chuyện nh cảm giữa em đồ vật đó.
Đáp án Đề thi học 1 lớp 6 Ngữ Văn
Phần/ Câu
Nội dung
Điểm
Phần I.
Câu 1
(1 điểm)
- Truyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh
- Th loại: truyện truyền thuyết
0.5 điểm
0.5 điểm
Câu 2
- HS chỉ ra đúng một trong c cụm động từ có trong câu: ngập ruộng
1 điểm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
(1 điểm)
đồng; ngập nhà cửa; dâng lên lưng đồi,sườn núi; nổi lềnh bềnh trên
một biển nước.
Câu 3
(2 điểm)
- Lỗi sai: dùng từ không đúng nghĩa (tạo ra)
- Sửa lại: thay từ “tạo ra” thành “giải thích”
1 điểm
1 điểm
Câu 4
(1 điểm)
HS nêu được những việc làm cụ thể của mình: trồng cây xanh, chăm
sóc công trình măng non...
1 điểm
Phần II.
(5 điểm)
5 điểm
4 điểm
3 điểm
2 điểm
1 điểm
0 điểm
1. Một số yêu cầu
a) Về hình thức:
- Kiểu bài kể chuyện tưởng tượng
- Đúng hình thức 1 bài văn, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, không sai lỗi
chính tả.
- Thể hiện được cảm c, suy nghĩ, ấn tượng, sự sáng tạo của
nhân.
b) Về nội dung: HS thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm
bảo các nội dung chính sau:
*Mở i: Giới thiệu về đồ vật gần gũi với em (để đồ vật tự giới thiệu
về mình).
*Thân bài:
- Hoàn cảnh xuất hiện của đồ vật trong gia đình em.
- nh cảm của em đối với đồ vật (K lại một vài nh động việc
làm
cụ thể bộc lộ tình cảm của mình).
- Tình cảm của đồ vật trong những ngày đầu đối với em (Nêu ra những
biểu hiện c thể).
- Tình cảm của em đối với đồ vật ngày càng sâu sắc (Đưa ra một vài
việc cụ thể để minh họa).
*Kết bài: Nêu tình cảm của mình đối với đồ vật đó.
2. Biểu điểm:
- Bài viết đúng thể loại, bố cục ràng, nội dung sâu sắc, tưởng tượng
sáng tạo. Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả hay diễn đạt.
- Đáp ứng tương đối đầy đủ c yêu cầu trên, tưởng ợng hợp lý. Còn
mắc một vài lỗi chính tả, diễn đạt.
- Nội dung tương đối đầy đủ, yếu tố tưởng tượng hạn chế. Còn mắc
một vài lỗi chính tả, diễn đạt.
- Nội dung sài, còn mắc lỗi chính tả và diễn đạt.
- B cục chưa hoàn chỉnh, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi.
- B giấy trắng hoặc lạc đề.
Tùy vào bài viết c thể, giáo viên cho các thang điểm còn lại.
1.5 điểm
3.5 điểm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Đề thi học 1 lớp 6 Ngữ Văn năm 2020 - Đề 2
Phần I. (5 điểm)
Cho đoạn văn sau:
Vua sai bắt giam hai mẹ con Thông, giao lại cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết cho
chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ
hung.
(Trích Ngữ văn 6, tập Một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
Câu 1. Đoạn trích trên được trích từ truyện dân gian nào? Truyện thuộc thể loại gì?
Câu 2. Chỉ ra một cụm danh từ trong câu: Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, giao lại cho
Thạch Sanh xét xử”.
Câu 3. Hãy chỉ ra lỗi dùng từ trong câu: “Truyện đã phơi bày ước mơ, niềm tin về đạo đức, công
hội tưởng nhân đạo, u chuộng hòa bình của nhân dân ta” sửa lại cho đúng.
Câu 4. Mục đích kết bạn của Thông với Thạch Sanh ngay từ đầu đã thể hiện ý đồ xấu.Vậy, em cần
làm để xây dựng tình bạn đẹp với các bạn trong lớp? (Nêu ít nhất hai việc cần làm).
Phần II. (5 điểm)
Em hãy đóng vai một nhân vật trong truyện dân gian đã học để kể lại câu chuyện đó.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn năm 2020 có đáp án và hướng dẫn giải cho từng phần giúp các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2020

25 đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn

>> Chi tiết: 25 Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 6 Ngữ Văn năm 2020 - Đề 1

Phần I. (5 điểm)

Cho đoạn văn sau:

“Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão, rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh...Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước”

(Trích Ngữ văn 6, tập Một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)

Câu 1. Đoạn trích trên được trích từ truyện dân gian nào? Truyện thuộc thể loại gì?

Câu 2. Chỉ ra một cụm động từ có trong câu: “Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước”

Câu 3. Hãy chỉ ra lỗi dùng từ trong câu: “Truyện nhằm tạo ra hiện tượng lũ lụt, nêu cao vai trò và ước mơ chinh phục thiên nhiên của nhân dân ta” và sửa lại cho đúng.

Câu 4. Nguyên nhân của hiện tượng lũ lụt ở đồng bằng Bắc Bộ một phần là bởi con người. Em hãy nêu ít nhất hai việc làm cụ thể để bảo vệ thiên nhiên.

Phần II. (5 điểm)

Mượn lời đồ vật gần gũi với em để kể chuyện tình cảm giữa em và đồ vật đó.

Đáp án đề thi học kì 1 Ngữ văn lớp 6 - Đề 1

Phần/ Câu

Nội dung

Điểm

Phần I.

Câu 1

(1 điểm)

- Truyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Thể loại: truyện truyền thuyết

0.5 điểm

0.5 điểm

Câu 2

(1 điểm)

- HS chỉ ra đúng một trong các cụm động từ có trong câu: ngập ruộng đồng; ngập nhà cửa; dâng lên lưng đồi,sườn núi; nổi lềnh bềnh trên một biển nước.

1 điểm

 

 

Câu 3

(2 điểm)

- Lỗi sai: dùng từ không đúng nghĩa (tạo ra)

- Sửa lại: thay từ “tạo ra” thành “giải thích”

1 điểm

1 điểm

Câu 4

(1 điểm)

HS nêu được những việc làm cụ thể của mình: trồng cây xanh, chăm sóc công trình măng non...

1 điểm

Phần II.

(5 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 điểm

 

4 điểm

 

3 điểm

 

2 điểm

1 điểm

0 điểm

1. Một số yêu cầu

a) Về hình thức:

- Kiểu bài kể chuyện tưởng tượng

- Đúng hình thức 1 bài văn, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, không sai lỗi chính tả.

- Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ, ấn tượng, sự sáng tạo của cá nhân.

b) Về nội dung: HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các nội dung chính sau:

*Mở bài: Giới thiệu về đồ vật gần gũi với em (để đồ vật tự giới thiệu về mình).

*Thân bài:

- Hoàn cảnh xuất hiện của đồ vật trong gia đình em.

- Tình cảm của em đối với đồ vật (Kể lại một vài hành động và việc làm

cụ thể bộc lộ tình cảm của mình).

- Tình cảm của đồ vật trong những ngày đầu đối với em (Nêu ra những biểu hiện cụ thể).

- Tình cảm của em đối với đồ vật ngày càng sâu sắc (Đưa ra một vài việc cụ thể để minh họa).

*Kết bài: Nêu tình cảm của mình đối với đồ vật đó.

2. Biểu điểm:

- Bài viết đúng thể loại, bố cục rõ ràng, nội dung sâu sắc, tưởng tượng sáng tạo. Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả hay diễn đạt.

- Đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, tưởng tượng hợp lý. Còn mắc một vài lỗi chính tả, diễn đạt.

- Nội dung tương đối đầy đủ, yếu tố tưởng tượng hạn chế. Còn mắc một vài lỗi chính tả, diễn đạt.

- Nội dung sơ sài, còn mắc lỗi chính tả và diễn đạt.

- Bố cục chưa hoàn chỉnh, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi.

- Bỏ giấy trắng hoặc lạc đề.

Tùy vào bài viết cụ thể, giáo viên cho các thang điểm còn lại.

 

1.5 điểm

 

 

 

 

 

3.5 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 6 Ngữ Văn năm 2020 - Đề 2

Phần I. (5 điểm)

Cho đoạn văn sau:

“Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, giao lại cho Thạch Sanh xét xử. Chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Nhưng về đến nửa đường thì chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung.”

(Trích Ngữ văn 6, tập Một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)

Câu 1. Đoạn trích trên được trích từ truyện dân gian nào? Truyện thuộc thể loại gì?

Câu 2. Chỉ ra một cụm danh từ có trong câu: “Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, giao lại cho Thạch Sanh xét xử”.

Câu 3. Hãy chỉ ra lỗi dùng từ trong câu: “Truyện đã phơi bày ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta” và sửa lại cho đúng.

Câu 4. Mục đích kết bạn của Lí Thông với Thạch Sanh ngay từ đầu đã thể hiện ý đồ xấu.Vậy, em cần làm gì để xây dựng tình bạn đẹp với các bạn trong lớp? (Nêu ít nhất hai việc cần làm).

Phần II. (5 điểm)

Em hãy đóng vai một nhân vật trong truyện dân gian đã học để kể lại câu chuyện đó.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn - Đề 2

Phần/ Câu

Nội dung

Điểm

Phần I.

Câu 1

(1 điểm)

- Truyện: Thạch Sanh

- Thể loại: Truyện cổ tích

0.5 điểm

0.5 điểm

Câu 2

(1 điểm)

- HS chỉ ra đúng cụm danh từ có trong câu: hai mẹ con Lý Thông

1 điểm

 

Câu 3

(2 điểm)

- Lỗi sai: dùng từ không đúng nghĩa (phơi bày)

- Sửa lại: thay từ “phơi bày” thành “thể hiện”

1 điểm

1 điểm

Câu 4

(1 điểm)

HS rút ra những hành động: đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, đùm bọc, động viên, sống chân thành...với các bạn trong lớp (đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn)

1 điểm

Phần II.

(5 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 điểm

 

4 điểm

 

3 điểm

 

2 điểm

1 điểm

0 điểm

1. Một số yêu cầu.

a. Về hình thức:

- Kiểu bài kể chuyện tưởng tượng

- Đúng hình thức 1 bài văn, diễn đạt mạch lạc, lưu loát, không sai lỗi chính tả.

- Thể hiện cảm xúc, suy nghĩ, ấn tượng, sự sáng tạo của cá nhân.

b. Về nội dung:

*Mở bài: Giới thiệu truyện đã học trong SGK, kể theo ngôi thứ nhất.

*Thân bài:

- HS cần dựa vào truyện đã học trong SGK để kể, kể theo ngôi thứ nhất.

- HS có thể lần lượt kể lần lượt theo trình tự có sẵn trong SGK hoặc kể theo trình tự mà mình lựa chọn sao cho hợp lí, phù hợp với diễn biến của truyện

- Khi kể cần đảm bảo những sự việc chính, có thể thêm bớt các chi tiết phụ, tránh sao chép máy móc SGK.

- Để câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn, HS có thể xen thêm những yếu tố miêu tả.

*Kết bài: Nêu cảm nghĩ của nhân vật kể chuyện.

*Lưu ý: HS phát huy trí tưởng tượng song các chi tiết tự sự phải hợp lý, không làm sai lệch nội dung tác phẩm...

2. Biểu điểm:

- Bài viết đúng thể loại, bố cục rõ ràng, nội dung sâu sắc, tưởng tượng sáng tạo. Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả hay diễn đạt.

- Đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, tưởng tượng hợp lý. Còn mắc một vài lỗi chính tả, diễn đạt.

- Nội dung tương đối đầy đủ, yếu tố tưởng tượng hạn chế. Còn mắc một vài lỗi chính tả, diễn đạt.

- Nội dung sơ sài, còn mắc lỗi chính tả và diễn đạt.

- Bố cục chưa hoàn chỉnh, diễn đạt yếu, mắc nhiều lỗi.

- Bỏ giấy trắng hoặc lạc đề.

Tùy vào bài viết cụ thể, giáo viên cho các thang điểm còn lại.

 

1.5 điểm

 

 

 

 

3.5 điểm

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn

Mức đ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

Văn bản truyện dân gian

 

Nhận biết được tác phẩm, thể loại, sự vật

 

 

Liên hệ thực tiễn

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

1

10%

 

 

1

1

10%

2

2

20%

Tiếng Việt

- Nhận biết được lỗi dùng từ

- Nhận diện được cụm từ

- Nêu được các cách sửa lỗi sai về dùng từ

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

2

20%

1

1

10%

 

 

2

3

30%

Tập làm văn

 

 

Viết được bài văn tưởng tượng

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

 

 

1

5

50%

 

1

5

50%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

2

3

30%

1

1

10%

1

5

50%

1

1

10%

5

10

100%

Đề cương, đề ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn

Bộ đề thi học kì 1 môn Văn lớp 6 năm 2020 bao gồm các đề thi mới nhất bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận giúp các em học sinh chuẩn bị cho bài thi cuối học 1, củng cố cách làm các dạng bài tập môn Ngữ văn và toàn bộ chương trình học môn Văn trong chương trình học kì 1.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK cũng như SBT môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử, Môn Tin học ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các đề hay và hấp dẫn cho các em học sinh ôn luyện, hệ thống lại các kiến thức đã học chuẩn bị cho các bài thi học kì, kiểm tra 45 phút, 15 phút trong năm học.

Đánh giá bài viết
1.114 144.570
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm