Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN TOÁN LỚP 6
Năm học: 2019 2020
A. thuyết
I. Phần số học: Làm các câu hỏi sau phần ôn tập chương I, II
II. Phần hình học: Làm các câu hỏi sau phần ôn tập chương I
B. Bài tập: Các dạng bài tập tương ứng với thuyết trong SGK + SBT
Một số bài tập bổ sung
I. Bài tập trắc nghiệm
Bài 1: Điền dấu x vào ô thích hợp
STT
Câu
Đúng
Sai
1
Mọi số nguyên tố đều số lẻ
2
12
8
: 12
4
= 12
2
3
17
3
.2
3
= 34
3
4
Mọi số nguyên tố chữ số tận cùng là một trong các chữ số
1,3,7,9
5
Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 3 thì tổng không
chia hết cho 3
6
Nếu tổng của hai số chia hết cho 4 một trong hai số chia hết
cho 4 thì số hạng còn lại chia hết cho 4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7
Số chia hết cho 2 chia hết cho 5 chữ số tận cùng 0
8
Nếu một thừa số của tích chia hết cho 5 thì tích chia hết cho 5
9
Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 7 thì tổng chia hết cho 7
10
Một số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng 4
Bài 2: Khoanh tròn vào những khẳng định đúng
1, ƯCLN của a b bằng
a, Số lớn nhất trong 2 số a b b, ước của cả a và b
c, Bằng b nếu a chia hết cho b d, Bằng a nếu a chia hết cho b
2, BCNN của a b bằng
a, a.b với mọi a, b b, a.b với a b nguyên tố cùng nhau
c, b nếu a>b d, một số chia hết cho cả a b
Bài 3: Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai:
a, Mọi số tự nhiên đều số nguyên
b, Mọi số nguyên đều số tự nhiên
c, Số nguyên âm nhỏ hơn số tự nhiên
d, Nếu a số nguyên a không phải số tự nhiên thì a số nguyên âm
Bài 4: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1: bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm a b:
A, 1 B, 2 C, 3 D, số đường thẳng
2: Điểm A thuộc đường thẳng d được hiệu là:
3: Tia còn được gọi là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A, Đường thẳng B, Đoạn thẳng C, Điểm D, Nửa đường thẳng
4: Cho V một điểm nằm giữa hai điểm S, T. Biết SV = 3cm, ST = 7cm. Độ dài đoạn
VT là:
A. 7cm
B. 10cm
C. 4cm
D. 3cm
5: Khi nào t AM + MB = AB?
A. Điểm A nằm giữa hai điểm M B
B. Điểm M nằm giữa hai điểm A B
C. Điểm B nằm giữa hai điểm A M
D. AM = MB
6: Trên tia Ox lấy hai điểm M N sao cho OM = a, ON = b 0 < a < b thì?
A. Điểm O nằm giữa hai điểm M N
B. Điểm M nằm giữa hai điểm O N
C. Điểm M N nằm cùng phía với điểm O
D. Điểm N nằm giữa hai điểm O M
Bài 5: Hãy nối mỗi dòng cột trái với một dòng cột phải đ tạo thành một khẳng định
đúng
A. Hai đường thẳng chỉ một điểm chung
1.Hai đường thẳng song song.
B. Hai đường thẳng không điểm chung
2. Hai đường thẳng trùng nhau
C. Hai đường thẳng một điểm chung hoặc
không điểm chung nào
3. Hai đường thẳng cắt nhau.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 6, chuẩn bị cho bài thi, bài kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 bao gồm nội dung ôn tập 3 phần: phần Trắc nghiệm, phần bài tập số học chương 1, chương 2, phần bài tập hình học. Mỗi bài học gồm lý thuyết và bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải các bài tập, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi hiệu quả hơn. Các em học sinh tham khảo đầy đủ chi tiết các dạng đề thi học kì 1 lớp 6 đầy đủ các môn mới nhất trên VnDoc.com.

Tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 học kì 1 mới nhất

Đánh giá bài viết
264 49.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm