Đề cương ôn tập Sinh 6 học kì 1 năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
     
     
      
                    
 
 
  
     
 
       
     
 
 
   
 
 
 
 
 
                     
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
                
*Nhiệm vụ của sinh học         
                
                 
                   
                      
*Nhiệm vụ của thực vật học:     
 
 
  
    
 
      
             
*Sự đa dạng phong phú của thực vật được biểu hiện bằng:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
            
             
              
           
    
      
*Các đặc điểm chung của thực vật:
      
         
         
               
    
          
           
            

Đề cương ôn tập Sinh 6 học kì 1

Đề cương ôn tập Sinh 6 học kì 1 năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ chương trình học môn Sinh lớp 6, chuẩn bị cho bài thi, bài kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Nội dung ôn tập học kì 1 lớp 6 môn Sinh học

I. Xác định mạch kiến thức của chủ đề

- Chương I: Tế bào thực vật

- Chương II: Rễ

- Chương III: Thân

- Chương IV: Lá

- Chương V: Sinh sản sinh dưỡng

II. Xác định các năng lực hướng tới của chủ đề

a) Các năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tư duy

- Năng lực tính toán

- Năng lực quản lý

b) Các năng lực chuyên biệt (đặc thù của môn Sinh học)

- Năng lực quan sát, tìm ra mối quan hệ.

- Năng lực đọc và xử lí bảng số liệu, đồ thị, sơ đồ.

III. Bảng mô tả các mức độ câu hỏi đánh giá năng lực của học sinh (qua chủ đề)

Nội dung

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng cấp độ thấp

Vận dụng cấp độ cao

1. Tế bào

thực vật

- Kể được một số bộ phận của tế bào thực vật. (chú thích hình)

10 % tổng số điểm

= 1.0 điểm

2.0 điểm Số câu 1

2. Rễ

- Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền

- Phân biệt được rễ chùm, rễ cọc. cho ví dụ.

- Phân biệt được các loại rễ biến dạng và chức năng của chúng qua một ví dụ.

35 % tổng số điểm

= 3.5 điểm

1.5 điểm - Số câu 1

1.5 điểm - Số câu 1

0.5 điểm - Số câu 1

3. Thân

- Trình bày chức năng của mạch gỗ, mạch rây

- Giải thích được những hiện tượng thực tế ngắt ngọn, tỉa cành trong trồng trọt.

10 % tổng số điểm

= 1.0 điểm

0.5 điểm - Số câu 1

0.5 điểm - Số câu 1

1.

- Liệt kê các kiểu xếp lá trên thân và cành

- Trình bày khái niệm quang hợp ở thực vật

- Phân biệt lá đơn, lá kép, cho ví dụ.

- Phân biệt các loại lá biến dạng và chức năng của chúng.

- Vận dung hiểu biết về quá trình hô hấp ở thực vật để giải thích hiện tượng thực tế.

40 % tổng số điểm

= 4.0 điểm

1.0 điểm - Số câu 2

1.5 điểm - số câu 1

1,5 điểm - số câu 2

4. Sinh sản

sinh dưỡng

- Nhận biết các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và nhân tạo

5 % tổng số điểm

= 0.5 điểm

0.5 điểm - Số câu 1

Tổng số 100 %

= 10 điểm

Tổng số 10% = 1.0 điểm

Tổng số 30% = 3.0 điểm

Tổng số 40% = 4.0 điểm

Tổng số 20% = 2.0 điểm

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 bao gồm nội dung ôn tập của 5 chương hệ thống bài học trong chương trình học kì 1. Mỗi bài học gồm lý thuyết và bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải các bài tập, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 6 hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
46 4.801
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm