Trắc nghiệm tin học (Power Point) - Đề số 6

Bài tập lý thuyết về PowerPoint có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập tin học cơ bản về PowerPoint có đáp án dưới dây nằm trong bộ đề trắc nghiệm PowerPoint năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm PowerPoint cơ bản gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau liên quan đến tổ hợp phím trong PowerPoint, chỉnh sửa textbox, thiết lập thông số trang in trong PowerPoint. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả!

Một số bài tập tin học cơ bản khác:

 • 1. Thêm 1 slide giống trước ta dùng tổ hợp phím lệnh nào sau đây?
 • 2. Muốn tô nền cho 1 textbox trong slide hiện hành, sau khi đã chọn Textbox đó ta thực hiện
 • 3. Để huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:
 • 4. Tại một slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?
 • 5. Để đưa họ tên của mình vào cuối mỗi slide làm tiêu đề chân trang, người thiết kế phải:
 • 6. Tại một Slide hiện hành ta bấm delete (trên bàn phím) lệnh này sẽ:
 • 7. Thêm một slide rỗng ta dùng tổ hợp phím nào sau đây?
 • 8. Để tạo một slide giống hệt slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng cần chọn
 • 9. Muốn chữ "Powerpoint" trong một văn bản định dạng thành bôi đậm, gạch chân ta
 • 10. Để thiết lập thông số trang in ta tực hiện
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 5.640
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm PowerPoint

Xem thêm