Trắc nghiệm tin học Power Point - Đề số 4

Đề thi trắc nghiệm PowerPoint có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến về PowerPoint có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm lý thuyết PowerPoint mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập về PowerPoint gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức lý thuyết đã học về định dạng bảng, văn bản, cách tạo slide master, cách tạo hiệu ứng trong PowerPoint. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả!

Một số bài tập Tin học cơ bản khác:

 • 1. Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và
 • 2. Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải
 • 3. Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?
 • 4. Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để
 • 5. PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng phải
 • 6. Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể
 • 7. Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta
 • 8. Chọn câu sai trong các câu sau:Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,
 • 9. Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint
 • 10. Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến
 • 11. Trong PowerPoint, nhóm đối tượng Entrance có màu đặc trưng là:
 • 12. Khi muốn chèn âm thanh đi kèm hiệu ứng cho đối tượng (văn bản, hình ảnh,…) trong cửa sổ Animation Pane, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 • 13. Khi gán 1 hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A trên slide, lúc mới trình chiếu chưa thao tác gì cả thì:
 • 14. Trong PowerPoint có chế độ hiển thị (View) nào?
 • 15. Trong PowerPoint, khi đang soạn thảo, muốn mở hộp thoại chèn liên kết (Hyperlink) ta thực hiện bấm tổ hợp phím:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 9.612
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm PowerPoint

  Xem thêm