Trắc nghiệm tin học (Power Point) - Đề số 7

Trắc nghiệm PowerPoint mới nhất

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập lý thuyết PowerPoint có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm PowerPoint do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tin học căn bản PowerPoint có đáp án giúp bạn đọc ôn tập lại kiến thức đã học về chèn hiệu ứng Animation, hiệu ứng chuyển slide Transitions, chèn bảng, sơ đồ,...

Một số bài trắc nghiệm tin học cơ bản khác:

 • 1. Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta
 • 2. Sau khi thiết kết xong 1 giáo án điện tử, do số lượng slide quá nhiều, nếu anh (chị) muốn in 6 slide trên một trang thì thực hiện tổ hợp phím nào sau đây để vào Print whats?
 • 3. Khi tạo hiệu ứng động cho 2 đối tượng A và B trong một Slide, người thiết kế đã xác lập thời gian để B tự động xuất hiện sau A là 5 giây. Vậy khi trình chiếu:
 • 4. Muốn xoá slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải:
 • 5. Thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để tạo hiệu ứng:
 • 6. Lệnh từ tổ hợp phím CTRL+N trong chương trình Microsoft Powerpoint nhằm để:
 • 7. Đang trình chiếu một bài giáo án, muốn dừng trình diễn ta cần chọn biểu tượng hình chữ nhật phía dưới, bên trái màn hình và chọn:
 • 8. Khi thực hiện hiệu ứng động cho đối tượng trên Slide theo kiểu nhấn mạnh ta thực hiện lệnh nào sau đây:
 • 9. Để chèn sơ đồ tổ chức vào Slide ta thực hiện:
 • 10. Để đưa vào các siêu móc nối (siêu liên kết ) ta chọn
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 2.942
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm PowerPoint Xem thêm