Trắc nghiệm bài 2 Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

 Bài 2 Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Trắc nghiệm bài 2 Tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên sách Chân trời sáng tạo bao gồm 15 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Số tự nhiên nhỏ nhất là số

 • Câu 2.

  Tập hợp số tự nhiên được kí hiệu là

 • Câu 3.

  Phát biểu nào sau đây đúng?

 • Câu 4.

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 4, 21, 87, 45, 39, 74

 • Câu 5.

   Viết tập hợp D các số tự nhiên x mà x + 0 = x

 • Câu 6.

  Số 82 317 được đọc là:

 • Câu 7.

  Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024

 • Câu 8.

  Số La Mã XXVI biểu diễn số nào trong hệ thập phân

 • Câu 9.

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 105; 345; 946; 503; 456

 • Câu 10.

  Số tiếp theo của dãy số: 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ;....

 • Câu 11.

  Thay a và b bằng một số tự nhiên phù hợp trong trường hợp sau:

  17, b, a là ba số lẻ liên tiếp tăng dần

 • Câu 12.

  Viết tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 7

 • Câu 13.

  Viết tập hợp D = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp ta được.

 • Câu 14.

  Tìm các số tự nhiên a, b, c sao cho 228 ≤ a < b < c ≤ 230

 • Câu 15.

   Thêm chữ số 7 vào đằng trước số tự nhiên có ba chữ số thì ta được số tự nhiên mới

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
18 912
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm