Trắc nghiệm bài 8 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Trắc nghiệm bài 8 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 bao gồm 10 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Trong những số sau, có bao nhiêu số chia hết cho 3?

  555464, 15645, 5464, 561565, 641550

 • Câu 2.

  Hãy chọn câu sai:

 • Câu 3.

  Cho các số 3564; 4352; 6531; 6570; 1248. Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên.

 • Câu 4.

  Dùng ba trong bốn chữ số 5; 8; 4; 0 hãy lập ra các số tự nhiên chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

 • Câu 5.

  Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số chia 3 dư 1?

 • Câu 6.

  Cho \overline{55 a 62}chia hết cho 3. Số thay thế cho a có thể là

 • Câu 7.

  Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

 • Câu 8.

  Có bao nhiêu cặp số a; b sao cho số \overline{52 a b} chia hết cho 9 và chia cho 5 dư 2.

 • Câu 9.

  Tìm x ϵ N, biết x chia hết cho 3 và 360 < x < 370?

 • Câu 10.

  Tìm các số tự nhiên x, y sao cho \overline{x 26 y}chia hết cho cả 2, 5, 3 và 9

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 339
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm