Trắc nghiệm bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính 

Trắc nghiệm bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính sách Chân trời sáng tạo bao gồm 10 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc

 • Câu 2.

  Kết quả của phép toán 24 − 50:25 + 13.7 là

 • Câu 3.

  Kết quả của phép tính 34.6 − [131 − (15 − 9)2] là

 • Câu 4.

  Tính tổng tất cả các số tự nhiên m biết m có 3 chữ số 119 < m < 501.

 • Câu 5.

  Tìm số tự nhiên x, biết: 10 + 2x = 45 : 43

 • Câu 6.

  Câu nào dưới đây là đúng khi nói đến giá trị của

  A = 18.{420:6 + [150 − (68.2 − 23.5)]} ?

 • Câu 7.

  Hai ô tô khởi hành từ hai địa điểm A, B ngược nhau. Xe đi từ A có vận tốc 35 km/h, xe đi từ B có vận tốc 50 km/h. Xe đi từ B khởi hành lúc 8h sớm hơn xe đi từ A là 1 giờ đến 10h thì hai xe sẽ gặp nhau. Tìm độ dài quãng đường AB.

 • Câu 8.

  Tính nhanh: (2 + 4 + 6 +...+ 100)(36.333 − 108.111) ta được kết quả là

 • Câu 9.

  Một ô tô chở 60 bao gạo và 55 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 45 kg, mỗi bao ngô nặng 50 kg. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

 • Câu 10.

  Trong một cuộc thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 3 điểm. Một học sinh đạt được 148 điểm. Hỏi bạn đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 271
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm