Trắc nghiệm Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Trắc nghiệm Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Số nào sau đây là số nguyên tố?

 • Câu 2.

  Có bao nhiêu số nguyên tố trong các số sau: 7; 13; 21; 53; 29; 120?

 • Câu 3.

  Số nào sau đây là hợp số?

 • Câu 4.

  Phân tích số 18 thành thừa số nguyên tố:

 • Câu 5.

  Cho biết các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau.

 • Câu 6.

  Cho a2.b.7 = 140 với a, b là các số nguyên tố, vậy a có giá trị là bao nhiêu:

 • Câu 7.

  Khi phân tích các số 2150; 1490; 2340 ra thừa số nguyên tố thì số nào có chứa tất cả các thừa số nguyên tố 2; 3 và 5?

 • Câu 8.

  225 chia hết cho tất cả bao nhiêu số nguyên tố?

 • Câu 9.

  Tích của hai số tự nhiên bằng 105. Có bao nhiêu cặp số thỏa mãn?

 • Câu 10.

  Có bao nhiêu số nguyên tố p sao cho p + 4 và p + 8 cũng là số nguyên tố.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 278
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm