Trắc nghiệm Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

Trắc nghiệm Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên Chương 2 để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Chọn phát biểu đúng :

 • Câu 2.

  Cho biết 1 000.(-15) = - 15 000. Vậy 2 000. 15 = bao nhiêu

 • Câu 3.

  Tìm y biết: 550 : y = 5

 • Câu 4.

  Tìm số nguyên x thỏa mãn (−9)2 .x = 150 + 12.13x

 • Câu 5.

  Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 70 triệu đồng. Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là?

 • Câu 6.

  Khi x = −12 , giá trị của biểu thức (x − 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau:

 • Câu 7.

  Tìm n ∈ Z, biết: (n + 5) ⋮ (n + 1)

 • Câu 8.

  Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là −280 C. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 40 C. Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?

 • Câu 9.

  Có bao nhiêu cặp số (x; y) nguyên biết: (x − 1)(y + 1) = 3?

 • Câu 10.

  Gọi A là tập hợp các giá trị n∈Z để (n2 − 7) là bội của (n + 3). Tổng các phần tử của A bằng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 188
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm