Trắc nghiệm Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên 

 Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên 

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên. Các bài luyện tập có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo:

 • Câu 1.

   Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số: (-31) : 84

 • Câu 2.

  Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về phân số?

 • Câu 3.

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm \frac{15}{60}=\frac{5}{\ldots}

 • Câu 4.

   Phân số nào dưới đây bằng với phân số \frac{-3}{4}

 • Câu 5.

  Tìm số nguyên x biết: \frac{35}{15}=\frac{x}{3}

 • Câu 6.

  Tổng các số a, b, c thỏa mãn \frac{6}{9}=\frac{12}{a}=\frac{b}{-54}=\frac{-738}{c}

 • Câu 7.

  Cho biểu thứcC=\frac{11}{2 n+1}. Tìm tất cả các giá trị của n nguyên để giá trị của C là một số tự nhiên.

 • Câu 8.

  Cho các phân số: \frac{15}{60} ; \frac{-7}{5} ; \frac{6}{15} ; \frac{28}{-20} ; \frac{3}{12} . Số cặp phân số bằng nhau trong những phân số trên là:

 • Câu 9.

   Lớp 6A có 45 học sinh, số học sinh giỏi là 20 em, số học sinh khá là 15 em và số học sinh trung bình là 5 em. Hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp?

 • Câu 10.

  Tìm x; y biết \frac{x-4}{y-3}=\frac{4}{3} và x – y = 5.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 173
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Ngọc Hạ
  Ngọc Hạ

  đáp án của trang này sai một số lỗi nè!

  Thích Phản hồi 08:20 05/01

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm