Trắc nghiệm bài 4 Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 4 Phép cộng và phép trừ phân số

Trắc nghiệm bài 4 Phép cộng và phép trừ phân số có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo:

 • Câu 1.

  Chọn đáp án đúng

 • Câu 2.

  Tổng của \frac{4}{6}+\frac{27}{81}

 • Câu 3.

  Kết quả của phép tính  là \frac{8}{16}-\frac{3}{8}

 • Câu 4.

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \frac{9}{13}-\frac{-1}{21} \ldots \frac{9}{13}+\frac{1}{21}

 • Câu 5.

  Tìm x sao cho x-\frac{-7}{12}=\frac{17}{18}-\frac{1}{9}

 • Câu 6.

  Tính \frac{1}{10}+\frac{1}{15}+\frac{1}{21}+\frac{1}{28}+\frac{1}{36}+\frac{1}{45}

 • Câu 7.

  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy riêng trong 10 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy riêng trong 8 giờ đầy bể. Vòi thứ ba tháo nước ra sau 5 giờ thì bể cạn. Nếu bể đang cạn, ta mở cả ba vòi thì sau 1 giờ chảy được bao nhiêu phần bể?

 • Câu 8.

  Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 4 giờ thì xong công việc, người thứ hai mất 6 giờ thì xong công việc, người thứ ba mất 6 giờ thì xong công việc. Hỏi nếu làm chung thì cả ba người làm trong bao lâu thì xong công việc?

 • Câu 9.

  Cho M=\left(\frac{1}{3}+\frac{12}{67}+\frac{13}{41}\right)-\left(\frac{79}{67}-\frac{28}{41}\right)N=\frac{38}{45}-\left(\frac{8}{45}-\frac{17}{51}-\frac{3}{11}\right)

 • Câu 10.

  Tính tổngA=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\ldots+\frac{1}{99.100} ta được

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 240
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 6

  Xem thêm