Trắc nghiệm bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn 

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn Chương 3 để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Cho hình thang có các cạnh a, b, c, d. Chu vi của hình thang bằng:

 • Câu 2.

  Mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20 cm. Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

  Bài tập trắc nghiệm Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn có đáp án

 • Câu 3.

  Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5 cm; BC = 3 cm. Chu vi và diện tích của hình chữ nhật ABCD là: 

 • Câu 4.

   Độ dài cạnh đáy của hình tam giác có chiều cao 24cm và diện tích là 420cm2 là 

 • Câu 5.

   Hình thoi có chu vi bằng 20cm thì độ dài cạnh của nó bằng 

 • Câu 6.

   Cho hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm thì chu vi và diện tích của nó lần lượt là: 

 • Câu 7.

   Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10 cm và 15 cm thì diện tích của nó là 

 • Câu 8.

  Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Người ta giảm chiều dài và tăng chiều rộng để miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích giảm theo chiều dài là 272. Tìm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng. 

 • Câu 9.

   Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m. 

 • Câu 10.

  Cho hình bình hành có chu vi là 480cm, có độ dài cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia và gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành 

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 245
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm