Trắc nghiệm Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng 

Toán lớp 6 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng bao gồm 10 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

   Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 • Câu 2.

  Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 3.

  Khẳng định nào sau đây sai?

 • Câu 4.

  Có bao nhiêu số tự nhiên n để (2n+5)⋮n

 • Câu 5.

   Với a,b là các số tự nhiên, nếu 10a + b chia hết cho 13 thì a + 4b chia hết cho số nào dưới đây?

 • Câu 6.

  Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x; x là số tự nhiên. Để A không chia hết cho 2 thì

 • Câu 7.

  Với a, b là các số tự nhiên, nếu 10a + b chia hết cho 13 thì a + 4b chia hết cho số nào dưới đây?

 • Câu 8.

  Tìm A = 24 + 199 + x với x ∈ N. Tìm điều kiện của x để  A ⋮ 4.

 • Câu 9.

  Có bao nhiêu số tự nhiên n để (n + 7)⋮(n + 2) ?

 • Câu 10.

   Cho A = 1+3+32+33+...+311 . Khi đó A chia hết cho số nào dưới đây? 

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 506
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Uyên Hoàng
  Uyên Hoàng

  🥰

  Thích Phản hồi 19:29 20/09

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm