Trắc nghiệm bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân

Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân Chương 3 để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Trong các hình sau, các hình là hình thoi là:

  Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân có đáp án

 • Câu 2.

  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Hình thoi có hai đường chéo …”

 • Câu 3.

  Chọn đáp án đúng:

 • Câu 4.

  Hình thoi không có tính chất nào dưới đây?

 • Câu 5.

  Đâu không phải là yếu tố cơ bản của hình thang cân ?

 • Câu 6.

  Hãy chọn câu trả lời đúng. Hình bình hành ABCD là hình chữ nhật khi:

 • Câu 7.

  Đâu không phải là yếu tố cơ bản của hình bình hành?

 • Câu 8.

  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Tứ giác có hai đường chéo … thì tứ giác đó là hình bình hành”.

 • Câu 9.

  Hình bình hành và hình chữ nhật khác nhau ở điểm nào?

 • Câu 10.

  Hãy chọn câu sai. Cho ABCD là hình chữ nhật có O là giao điểm hai đường chéo. Khi đó

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 374
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm