Trắc nghiệm bài 13 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

 Bài 13 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Trắc nghiệm bài 13 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Tìm các bội chung có ba chữ số của 72; 90 và 120.

 • Câu 2.

  Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội chung của 6 và 9 là:

 • Câu 3.

  54 và 108 có bội chung nhỏ nhất là

 • Câu 4.

  Có bao nhiêu số có ba chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN(a,b) = 300.

 • Câu 5.

  Tìm x biết x ∈ BC(6;12),0 < x < 20

 • Câu 6.

  Có bao nhiêu số tự nhiên x khác 0 thỏa mãn x ∈ BC (12; 15; 20) và x ≤ 100

 • Câu 7.

  Cho a; b có BCNN(a; b) = 630; ƯCLN(a; b) = 18. Có bao nhiêu cặp số a; b thỏa mãn?

 • Câu 8.

  Chị Hòa có một số bông sen. Nếu chị bó thành các bó gồm 3 bông, 5 bông hay 7 bông thì đều vừa hết. Hỏi chị Hòa có bao nhiêu bông sen? Biết rằng chị Hòa có khoảng từ 200 đến 300 bông.

 • Câu 9.

  Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ôtô. Nếu xếp 35 hay 40 học sinh lên một ô tô thì đều thấy thiếu mất 5 ghế ngồi. Tính số học sinh đi tam quan biết số lượng học sinh đó trong khoảng từ 800 đến 900 em.

 • Câu 10.

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 98
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm