Trắc nghiệm bài 3 So sánh phân số

Bài 3 So sánh phân số

Trắc nghiệm bài 3 So sánh phân số. Các bài luyện tập có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo:

 • Câu 1.

  Đâu không phải là cách so sánh phân số?

 • Câu 2.

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:\frac{-8}{43} \ldots \frac{2}{-43}

 • Câu 3.

  Chọn câu đúng:

 • Câu 4.

  Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh \frac{34}{111}\frac{198}{54}

 • Câu 5.

  Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống sau: \frac{23}{25}<\frac{\cdots}{25}<\frac{26}{25}

 • Câu 6.

  Tìm phân số có tử 14 biết rằng nếu thêm 6 đơn vị vào tử số và thêm 21 đơn vị vào mẫu số thì giá trị của số \frac{a}{b} không đổi?

 • Câu 7.

  Chọn câu sai

 • Câu 8.

  Số các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn \frac{1}{18}<\frac{x}{12}<\frac{y}{9}<\frac{1}{4} là:

 • Câu 9.

  Lớp 6A gồm 30 học sinh có tổng chiều cao là 426 dm. Lớp 6B gồm 32 học sinh có tổng chiều cao là 440 dm. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về chiều cao trung bình của các học sinh ở 2 lớp?

 • Câu 10

  So sánh A=\frac{2018^{2018}+1}{2018^{2019}+1}B=\frac{2018^{2017}+1}{2018^{2018}+1}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 110
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 6

  Xem thêm