Trắc nghiệm Bài 9: Ước và bội

 Bài 9: Ước và bội

Trắc nghiệm Bài 9: Ước và bội bao gồm 10 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Ư(20) là:

 • Câu 2.

  Tìm tập hợp các bội của 6 trong các số sau: 6; 15; 24; 30; 40

 • Câu 3.

  Tìm x thuộc ước của 60 và x > 20.

 • Câu 4.

  Tìm x thuộc bội của 9 và x < 63

 • Câu 5.

  Có bao nhiêu số có hai chữ số là bội của 9?

 • Câu 6.

  Tập hợp tất cả các số có hai chữ số là bội của 25 là:

 • Câu 7.

  Có bao nhiêu số vừa là bội của 66 vừa là ước của 72?

 • Câu 8.

  Tìm các số tự nhiên n sao cho n + 5 là ước của 12

 • Câu 9.

  Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 10.

  Đội Sao đỏ của trường có 24 bạn. Cô phụ trách muốn chia đội thành các nhóm đều nhau để kiểm tra vệ sinh lớp học, mỗi nhóm có ít nhất 2 bạn và có ít nhất 2 nhóm. Có bao nhiêu cách chia thành các nhóm như thế?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 477
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm