Trắc nghiệm Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều

 Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều Chương 3 để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Điền cụm từ thích hợp nhất vào chỗ trống: “Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau là …”

 • Câu 2.

  Chọn câu trả lời đúng. Tứ giác nào có hai đường chéo vuông góc với nhau?

 • Câu 3.

  Tổng số đường chéo của lục giác lồi là:

 • Câu 4.

  Trong một tam giác đều thì mỗi góc bằng bao nhiêu độ?

 • Câu 5.

   Cho tam giác đều MNP có MN = 5cm, khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 6.

  Mỗi góc trong của lục giác đều là:

 • Câu 7.

  Nếu ABCD là hình vuông thì:

 • Câu 8.

   Nếu một tam giác có 3 góc bằng nhau thì đó là:

 • Câu 9.

  Chọn phát biểu đúng về hình vuông:

 • Câu 10.

   Khẳng định nào sau đây là sai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 359
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm