Trắc nghiệm bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng Chương 4 Một số yếu tố thống kê để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

  Ta lập được bảng thống kê như thế nào?

 • Câu 2.

  Một nhóm bạn thân gồm 6 người đi đến một quán trà chanh và mua các loại nước uống và các loại nước uống được ghi lại trong bảng sau:

  Nước cam

  Nước dưa hấu

  Nước chanh

  Nước dứa

  Nước cam

  Nước dưa hấu

  Có bao nhiêu loại nước được mua?

 • Có bảng sau :

  Chiều cao130cm135cm137cm138cm140cm
  Số học sinh36541
 • Câu 3.

  Dựa vào bảng trên, học sinh có chiều cao cao nhất là :

 • Câu 4.

  Dựa vào bảng trên, số học sinh có chiều cao thấp nhất là :

 • Câu 5.

  Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

  Biểu diễn dữ liệu trên bảng có đáp án Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

  Em hãy cho biết số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

 • Câu 6.

  Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

  Bài tập trắc nghiệm Biểu diễn dữ liệu trên bảng có đáp án

  Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

  Có bao nhiêu bạn thích môn Lịch sử?

 • Câu 7.

  Điều tra trình độ văn hóa của một số công nhân của một xí nghiệp, người ta nhận thấy

  - Có 4 công nhân học hết lớp 8

  - Có 10 công nhân học hết lớp 9

  - Có 4 công nhân học hết lớp 11

  - Có 2 công nhân học hết lớp 12

  Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

 • Câu 8.

  Điều tra trình độ văn hóa của một số công nhân của một xí nghiệp, người ta nhận thấy

  • Có 4 công nhân học hết lớp 8
  • Có 10 công nhân học hết lớp 9
  • Có 4 công nhân học hết lớp 11
  • Có 2 công nhân học hết lớp 12

  Tần số tương ứng của các dấu hiệu có các giá trị 8; 9; 11; 12 là:

 • Quan sát bảng sau và trả lời câu hỏi 9, 10

  Thầy giáo theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của các học sinh và ghi lại như sau:

  5
  10
  7
  12
  9
  12
  10
  15
  9
  9
  7
  10
  12
  10
  9
  7
  12
  10
  9
  5
  10
  10
  15
  7
  9
  12
  9
  9
  10
  5
 • Câu 9.

  Học sinh làm bài nhanh nhất là bao nhiêu lâu?

 • Câu 10

  Học sinh làm bài lâu nhất là bao nhiêu lâu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 109
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm