Trắc nghiệm bài 4: Biểu đồ cột, biểu đồ kép

 Bài 4: Biểu đồ cột, biểu đồ kép 

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 4: Biểu đồ cột, biểu đồ kép Chương 4 Một số yếu tố thống kê để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

 • Em hãy quan sát bảng sau đây và trả lời các câu hỏi từ 1 - 4.

  Biểu đồ cột kép ở Hình dưới biểu diễn số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 6A đăng kí tham gia một số môn thể thao mà đoàn trường đề ra: bóng bàn, cầu lông, chạy bộ. Mỗi em đều phải đăng kí tham gia một môn thể thao.

  Biểu đồ cột, biểu đồ kép

 • Câu 1.

  Tính tổng số học sinh lớp 6A?

 • Câu 2.

  Số học sinh nam lớp 6A là bao nhiêu?

 • Câu 3.

  Số học sinh nữ lớp 6A là bao nhiêu?

 • Câu 4.

  Môn thể thao nào có nhiều học sinh đăng kí nhất?

 • Em hãy quan sát bảng sau đây và trả lời các câu hỏi 5 và câu hỏi 6
  Cho biểu đồ cột kép về sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của nước ta giai đoạn 2000-2016
  Biểu đồ cột, biểu đồ kép

 • Câu 5.

  Những năm nào có sản lượng nuôi trồng lớn hơn sản lượng khai thác?

 • Câu 6.

  Cho biết tổng sản lượng khai thác giai đoạn 2000-2016 là bao nhiêu?

 • Câu 7

  Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

  Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép có đáp án

  Số lượng học sinh học lực trung bình ít hơn số lượng học sinh học lực khá là

 • Câu 8.

  Nếu số bạn lớp 6B tăng thêm một bạn và bạn đó thích mận thì cột mận tăng thêm bao nhiêu đơn vị?

  Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép có đáp án

 • Câu 9.

  Cho biểu đồ cột kép sau:

  Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép có đáp án

  Số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở hình trên là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 51
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Lớp 6

  Xem thêm