Trắc nghiệm Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Trắc nghiệm Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên Chương 2 để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Kết quả của phép tính (- 200) + (- 100) là

 • Câu 2.

   Giá trị nào của x thỏa mãn x - 756 = - 346

 • Câu 3.

  Chọn câu đúng.

 • Câu 4.

  Số nguyên nào dưới đây nhỏ hơn kết quả của phép tính

  (−30) + (−95) + 40 + 30

 • Câu 5.

  Chọn câu sai.

 • Câu 6.

  Đơn giản biểu thức: x + 1982 + 172 + (−1982) − 162 ta được kết quả là:

 • Câu 7.

  Quy ước độ cao của mặt đất là 0m. Một chiếc máy bay cất cánh từ mặt đất bay lên cao 10 000m, sau đó hạ thấp xuống 2400m. Hỏi sau khi hạ thấp, máy bay ở độ cao nào so với mặt đất?

 • Câu 8.

  Sau khi bỏ ngoặc (b – a + c) − (a + b + c) + a ta được

 • Câu 9.

  Tính P = −90 − (−2019) + x − y với x = 76; y = −160.

 • Câu 10

   Tổng S = 1 + (−3) + 5 + (−7) +...+ 2001 + (−2003) bằng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 141
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm