Trắc nghiệm Bài 4 Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 4 Lũy thừa với số mũ tự nhiên 

Trắc nghiệm Bài 4 Lũy thừa với số mũ tự nhiên sách Chân trời sáng tạo bao gồm 10 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Tính giá trị của lũy thừa 25, ta được

 • Câu 2.

   Tích 10.10.10.100 được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là

 • Câu 3.

   Viết tích a4.a6 dưới dạng một lũy thừa ta được

 • Câu 4.

  Tìm n biết n4= 625

 • Câu 5

  Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

 • Câu 6.

   Số tự nhiên x thỏa mãn (2x + 1)3 = 125 là 

 • Câu 7.

   Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn (7x − 11)3 = 25.52 + 200? 

 • Câu 8.

   Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn 202018 < 20m < 202020

 • Câu 9.

  Cho A= 3 + 32 + 33 +...+ 3100. Tìm số tự nhiên n biết rằng 2A + 3 = 3n

 • Câu 10.

  Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua chọn phần thưởng là số thóc rải trên 64 ô của bàn cờ vua như sau: ô thứ nhất để 1 hạt thóc, ô thứ hai để 2 hạt thóc, ô thứ ba để 4 hạt thóc, ô thứ tư để 8 hạt thóc,… cứ như thế, số hạt ở ô sau gấp đôi số hạt ở ô trước. Em hãy tìm số hạt thóc ở ô thứ 8?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 370
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm