Trắc nghiệm bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Trắc nghiệm bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 bao gồm 10 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Trong các số sau, số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5: 3, 10, 12, 14, 16, 17

 • Câu 2.

  Trong những số từ 120 đến 150, có bao nhiêu số chia hết cho 5 ?

 • Câu 3.

  Từ ba trong 4 số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5.

 • Câu 4.

  Chọn câu trả lời đúng.

  Trong các số 1025; 6470; 3041; 2541; 4205

 • Câu 5.

  Dùng ba chữ số 4, 0, 5 ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 2. Có bao nhiêu số thoả mãn?

 • Câu 6.

  Tìm các số tự nhiên x vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 1998 < x < 2018.

 • Câu 7.

  Kết quả của phép tính 995 − 984 + 973 − 962 chia hết cho

 • Câu 8.

  Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. tìm x để A chia hết cho 2.

 • Câu 9.

  Bà Huệ có 19 quả xoài và 40 quả quýt. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 10.

  Cô giáo có một số quyển vở đủ để chia đều cho 5 bạn điểm cao nhất lớp trong kì thi. Hỏi cô giáo có bao nhiêu quyển vở biết rằng cô giáo có số vở nhiều hơn 30 và ít hơn 40 quyển?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 510
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm