Trắc nghiệm Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất 

Trắc nghiệm Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất để các em học sinh luyện tập chi tiết cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Tìm ƯC (9;21)

 • Câu 2.

  Chọn khẳng định đúng:

 • Câu 3.

  Tìm ƯC(12;42;21)

 • Câu 4.

  Cho a = 32.5.7; b = 24.3.7. Tìm ƯCLN của a và b.

 • Câu 5.

  Tìm ƯCLN của 15, 45 và 225.

 • Câu 6.

  Tìm các ước chung của 18; 30; 42.

 • Câu 7.

  Cho Ư(12) = {1 ; 2; 3; 4; 6; 12}, Ư(18) = {1 ; 2; 3; 6 ; 9 ; 18}. ƯCLN(12,18) bằng:

 • Câu 8.

  Một lớp học có 18 nam và 24 nữ được chia đều vào các nhóm sao cho số nam trong các nhóm bằng nhau và số nữ trong các nhóm bằng nhau. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm?

 • Câu 9.

  Lớp 6A có 40 học sinh, lớp 6B có 48 học sinh, lớp 6C có 32 học sinh. Ba lớp cùng xếp thành hàng như nhau và không lớp nào lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất mỗi lớp có thể xếp được?

 • Câu 10

  Tìm x lớn nhất biết x + 220 và x + 180 đều chia hết cho x.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 148
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm