Môn Địa lý lớp 12

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12

Để học tốt Địa Lí 12, Thư viện đề thi môn Địa lý lớp 12 mời các bạn làm bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12, câu hỏi trắc nghiệm Địa 12, đề thi học kì 1, đề thi học kì 2, đề thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng, các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Địa lý lớp 12 có đáp án giúp các bạn ôn tập và hệ thống kiến thức môn Địa lý lớp 12 được chắc chắn nhất, ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lý thêm hiệu quả.

Địa Lí Việt Nam

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Địa Lí Tự Nhiên

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Đặc điểm chung của tự nhiên

Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa Lí Dân Cư

Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Bài 17: Lao động và việc làm

Bài 18: Đô thị hóa

Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa Lí Kinh Tế

Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế

Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên

Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa Lí Địa Phương

Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)