Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 25

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 25 được VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình làm quen với các dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Địa 12 nhằm củng cố nội dung bài học cũng như nâng cao kết quả học lớp 12.

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án bao gồm tất cả các bài học theo chương trình SGK Địa lý lớp 12 với những nội dung trọng tâm nhất do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau cũng như tự ôn luyện lý thuyết tại nhà.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?
 • 2
  Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
 • 3
  Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
 • 4
  Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?
 • 5
  Xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?
 • 6
  Vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác?
 • 7
  Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?
 • 8
  Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Tây Nguyên?
 • 9
  Các vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều?
 • 10

  Điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp đồng bằng sống Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ là?

 • 11

  Các vùng nông nghiệp đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long đều có?

 • 12

  Các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông hồng đều có?

 • 13

  Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta?

 • 14

  Cơ cấu sản phẩm của vùng trung du và miền núi bắc bộ giai đoạn 1995 - 2005 có xu hướng?

 • 15

  Vùng Tây nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào?

 • 16

  Kinh tế trang trại ở nước ta?

 • 17

  Kinh tế trang trại ở nước ta?

 • 18
  Ở nước ta, số lượng trang trại có nhiều nhất ở vùng?
 • 19
  Một trong những lí do khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long hình thành nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 894
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm