Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 22

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 22 gồm các dạng bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện bài học, nâng cao kết quả học tập của bản thân trong chương trình học lớp 12.

Bộ tài liệu trắc nghiệm Địa lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học của chương trình SGK Địa lý lớp 12 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng:
 • 2
  Từ năm 1990 đến năm 2005, trong ngành trồng trọt hai nhóm cây trồng có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao nhất là?
 • 3
  Lương thực là mối quan tâm thường xuyên của Nhà nước ta vì:
 • 4
  Những thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là:
 • 5

  Việc mở rộng diện tích đất trồng cây lương thực của nước ta trong giai đoạn 1990 đến năm 2005 diễn ra chủ yếu ở:

 • 6

  Để tăng sản lượng lương thực ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là?

 • 7
  Các vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta hiện nay là?
 • 8

  Trong những năm qua, sản lựng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do?

 • 9

  Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng lương thực lớn hơn vùng Đồng bằng sông Hồng là do?

 • 10
  Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là?
 • 11

  Ở nước ta, cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở miền núi và trung du là do khu vực này có?

 • 12
  Các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tê cao của nước ta là?
 • 13
  Các cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là?
 • 14

  Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta:

 • 15

  Một trong những nguyên nhân khiến cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là?

 • 16
  Cây điều được trồng nhiều nhất ở:
 • 17
  Tây Nguyên là vùng chuyên canh lớn nhất về:
 • 18
  Một mô hình sản xuất hàng hóa trong ngành chăn nuôi nước ta là?
 • 19
  Ý nào dưới đây không đúng khi đánh giá về ngành chăn nuôi của nước ta trong những năm qua?
 • 20
  Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở vùng:
 • 21
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung quy mô diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm lớn nhất ở nước ta là?
 • 22
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả ở nước ta là?
 • 23
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai tỉnh có sô lượng trâu bò (năm 2007) lớn nhất nước ta là:
 • 24
  Căn cứ vào biểu đồ tròn thuộc bản đồ chăn nuôi ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trong giai đoạn 2000 - 2007, tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng?
 • 25
  Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp (năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh nào dưới đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta?
 • 26
  Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp (năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, các tỉnh có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng dưới 10% phân bố ở những vùng nào của nước ta?
 • 27
  Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp (năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, cây công nghiệp nào sau đây không phải là sản phẩm chuyên hóa của vùng Tây Nguyên
 • 28
  Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp (năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, cây công nghiệp nào sau đây không phải là sản phẩm chuyên hóa của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:
 • 29
  Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp (năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, nhận định nào sau đây không đúng về sự phân bố các cây công nghiệp ở nước ta?
 • 30
  Căn cứ vào biểu đồ tròn thuộc bản đồ cây công nghiệp ở atlat địa lí Việt Nam trang 19, trong giai đoạn 2000-2007, tỉ trọng của cây công nghiệp so với tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng?
 • 31
  Căn cứ vào biểu đồ lúa (năm 2007) ở atlat địa lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh có diện tích trồng lúa (2007) lớn nhất nước ta là:
 • 32
  Căn cứ vào biểu đồ lúa (năm 2007) ở atlat địa lí Việt Nam trang 19, tinh có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực thấp nhất vùng Đồng bằng sông Hồng là?
 • 33
  Căn cứ vào biểu đồ Diện tích và sản lượng lúa cả nước (năm 2007) ở atlat địa lí Việt Nam trang 19, trong giai đoạn 2000-2007, diện tích lúa của nước ta?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.971
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm