Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 20

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 20 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 kèm theo đáp án nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện, nâng cao kết quả học tập của bản thân trong chương trình lớp 12.

Trắc nghiệm Địa lý lớp 12 được biên soạn bám sát theo nội dung trọng tâm từng bài học thuộc chương trình SGK Địa lý lớp 12, không chỉ giúp học sinh ôn luyện lý thuyết mà còn làm quen với các dạng câu hỏi, bài tập dạng trắc nghiệm khác nhau.

 • 1
  Công cuộc Đổi mới nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm?
 • 2
  Nền kinh tế Việt Nam muốn tăng trưởng bền vững?
 • 3
  Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta đang chuyển dịch theo hướng?
 • 4

  Trong những năm gần đây ngành đóng góp ít nhất trong cơ cấu GDP của nước ta là?

 • 5

  Một trong những thành tựu kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990- 2005 là?

 • 6

  Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chất lượng tăng trưởng nền kinh tế nước ta những năm qua?

 • 7

  Ý nào dưới đây không phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta những năm qua?

 • 8

  Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực I (Nông – lâm – ngư nghiệp) của nước ta là:

  Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông – lâm – thủy sản theo xu hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng lâm nghiệp và ngư nghiệp nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai trung du, miền núi, diện tích mặt nước, ao hồ, sông, suối, biển. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với nông – lâm – thủy sản để hỗ trợ nhau cùng phát triển và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong nông nghiệp xu hướng phát triển làm giảm dần độc canh lúa, tăng dần tỷ trọng cây công nghiệp, rau, quả, cây đặc sản, chăn nuôi để sản xuất ra nhiều nông sản hàng hóa và xuất khẩu có giá trị cao.
 • 9
  Ý nào dưới đây đúng khi nói về sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ơ khu vực II (công nghiệp – xây dựng)?
 • 10
  Trong những năm qua, các ngành dịch vụ ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng kinh tế đất nước một phần là do:
 • 11
  Trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế, có vai trò ngày càng quan trọng và tỉ trọng tăng nhanh nhất là:
 • 12
  Trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế, có tỉ trọng giảm nhưng vẫn luôn giữ vai tro chủ đạo là:
 • 13
  Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do?
 • 14
  Thành phần kinh tế nào có số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm lớn nhất là?
 • 15
  Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, chiếm giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là:
 • 16
  Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, hiện nay vùng có giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản lớn nhất nước ta là?
 • 17

  Đến năm 2016, số vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là?

 • 18

  Thành phố Cần Thơ được xếp vào vùng kinh tế trọng điểm?

 • 19

  Tỉnh Tiền Giang được xếp vào vùng kinh tế trọng điểm?

 • 20

  Căn cứ vào biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm ở Atlat địa lí Việt Nam trang 17, giai đoạn 2000 -2007, GDP của nước ta tăng gần:

 • 21
  Căn cứ vào biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở Atlat địa lí Việt Nam trang 17, sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nước ta trong giai đoạn 1990-2007 diễn ra theo hướng?
 • 22
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng ở nước ta là?
 • 23
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế lớn của vùng Bắc Trung Bộ có quy mô là?
 • 24
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, số lượng các trung tâm kinh tế ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là?
 • 25
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế ở nước ta xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô ( năm 2007) là:
 • 26
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, tính có GDP bình quân tính theo đầu người (năm 2007) thấp nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
  Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, các tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người (năm 2007) ở mức thấp nhất của nước ta (dưới 6 triệu đồng) đều phân bố ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đó là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Bắc Kan và Hà Giang.
 • 27
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, tính có GDP bình quân tính theo đầu người (năm 2007) thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ là:
 • 28
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế cửa khẩu nào không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
 • 29
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, GDP bình quân tính theo đầu người (năm 2007) của các tỉnh Bắc Trung Bộ là:
 • 30
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế cửa khẩu duy nhất ở vùng Tây Nguyên (năm 2007) là:
 • 31
  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, các tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người (năm 2007) ở mức thấp nhất của nước ta (dưới 6 triệu đồng) đều phân bố ở:
 • 32
  Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, khu vực kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • 33
  Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, những vùng nào ở nước ta không có khu vực kinh tế cửa khẩu (năm 2007)?
 • 34
  Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, số lượng các tỉnh có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển ở nước ta là?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.679
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm