Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 1

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 1 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 12 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện, củng cố và nâng cao kết quả học tập.

Bộ tài liệu trắc nghiệm Địa lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học của chương trình SGK Địa lý lớp 12 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

 • 1
  Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?
 • 2
  Tại Đại hội lần thứ VI năm 1986, Đảng và nhà nước ta đã có quyết định quan trọng
 • 3
  Ngành đổi mới trước ngành công nghiệp và dịch vụ là
 • 4
  Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?
 • 5
  Việt Nam là thành viên của những tổ chức
 • 6
  Từ những năm 1979 đã bắt đầu
 • 7
  WTO là tên viết tắt của tổ chức
 • 8
  Ngành thương mại có sự phát triển mạnh từ sau năm 2007 đến nay là do
  Nguyên nhân khiến nước ta phát triển mạnh ngành thương mại từ những năm 2007 đến nay là do năm 2007 nước ta trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nên mở rộng buôn bán, xuất nhập khẩu với nhiều nước trên thế giới (từ châu Âu, châu Mĩ đến các nước trong khu vực, châu Á).
 • 9
  Thành tựu quan trọng nhất của công cuộc Đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta là
 • 10
  Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay?
 • 11
  Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện
 • 12
  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay là
 • 13
  Nước ta có những vùng kinh tế trọng điểm nào?
  Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện việc hình thành các vùng kinh tế trọng điểm. Nước ta có 3 vùng kinh tế trọng điểm, đó là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung. Từ sau năm 2007 còn có vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.
 • 14
  Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế ở nước ta sau năm 1975 là
 • 15
  Ở nước ta có thời kì lạm phát kéo dài vào những năm
 • 16
  Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ
 • 17
  Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng do
  Sau năm 1975, Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, trầm trọng. Năm 1986 Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới bắt đầu từ ngành nông nghiệp và lan sáng các ngành công nghiệp, dịch vụ. Sau khoảng 20 năm thì công cuộc đổi mới đã đưa đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kéo dài và đây được coi là một thành tựu quan trọng nhất của công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội ở nước ta.
 • 18
  Công cuộc Đổi mới của nước ta không diễn ra theo xu thế nào sau đây?
 • 19
  Mục tiêu của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta là
 • 20
  Định hướng nào không phải là biện pháp đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập của nước ta?
 • 21
  Đường lối phát triển kinh tế – xã hội có vai trò
  Các nhân tố tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý là những yếu tố cần có ban đầu, làm tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội. Còn nhân tố then chốt là các nhân tố kinh tế xã hội, đặc biệt là đường lối và chính sách của Đảng – nhà nước.
 • 22
  Nhân tố đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội nước ta hiện nay là
 • 23
  Toàn cầu hóa là xu thế của
 • 24
  Xu thế lớn tác động đến nền kinh tế - xã hội nước ta trong thời đại ngày nay là
 • 25
  Ngày càng nhiều có tổ chức kinh tế, xã hội ra đời với thành viên là nhiều nước, nhiều khu vực,.. Điều đó thể hiện
 • 26
  Những diễn biến kinh tế, chính trị trên thế giới cho thấy xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới hiện nay là
 • 27
  Thách thức lớn nhất của Việt Nam trước xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới là
 • 28
  Vấn đề các nước lớn như Hoa Kì, Trung Quốc, Liên Bang Nga độc quyền, bá quyền nhiều mặt về kinh tế - xã hội ảnh hướng đến
 • 29
  Để sử dụng tốt nguồn nước sông Mê Kông, Việt Nam không cần hợp tác chặt chẽ với quốc gia nào dưới đây?
 • 30
  Tại sao Việt Nam phải hợp tác chặt chẽ với các nước tiểu vùng sông Mê Kông?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 180
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lí 12

Xem thêm