Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 23

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các bạn bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 23 với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12 nhằm củng cố kiến thức bài học cũng như kết quả học tập của bản thân.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 22 và bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 24 thuộc cùng chương trình học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố bài học, ôn luyện nâng cao lớp 12. Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • BÀI SỐ 1

  Cho bảng số liệu sau:

  GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT (GIÁ SO SÁNH NĂM 2010) THEO TỪNG NHÓM CÂY TRỒNG CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vi: nghìn tỉ đồng)

  NămTổng sốLương thựcRau đậuCây công nghiệpCây ăn quảCây khác
  2005331,4194,830,979.020,46,3
  2010396,6218,841,2105,326,05,3
  2013443,0242,945,6120,828,15,6

  Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

 • 1
  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (theo giá so sánh 2010 - lấy năm 2005 là 100%) giai đoạn 2005 - 2013 lần lượt là?
 • 2
  Ý nào sau đây là đúng khi nói về tốc độ tăng trưởng của các nhóm cây trồng trong giai đoạn 2005 - 2013?
 • 3

  Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các nhóm cây trồng trên?

 • 4

  Ý nào sau đây là đúng?
  Dựa vào tốc độ tăng trưởng có thể nhận thấy sự thay đổi trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt phân theo nhóm cây trồng theo hướng?

 • 5
  Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt phân theo nhóm cây trồng phản ánh thực trạng?
 • BÀI SỐ 2

  Cho bảng số liệu:

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vi: nghìn ha)

  NămCây công nghiệp hàng nămCây công nghiệp lâu năm
  1975210,1172,8
  1985600,7470,3
  1995716,7902,3
  2000778,11451,3
  2005861,51633,6
  2010797,62010,5
  2014711,12133,5

  Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau

 • 1
  Tổng diện tích cây công nghiệp nước ta năm 2014 là?
 • 2

  So với năm 1975, tổng diện tích cây công nghiệp năm 2004 của nước ta tăng gấp?

 • 3

  Tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây trồng hàng năm và lâu năm ở nước ta từ năm 1975 đến 2014 (lấy năm 1975 = 100%) lần lượt là?

 • 4
  Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm trong tổng diện tích cây công nghiệp qua các năm trên lần lượt là?
 • 5
  So với năm 1975, năm 2014 diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng thêm?
 • 6

  Ý nào dưới đây không đúng?

 • 7
  Để thể hiện diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trong giai đoạn 1975-2014, dạng biểu đồ thích hợp:
 • 8
  Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích các loại cây công nghiệp của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ thích hợp nhất là
 • 9

  Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây công nghiệp của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

 • 10

  Để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta năm 1975 và năm 2004. Dạng biểu đồ thích hợp nhất là:

 • 11

  Nếu vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta năm 1975 và năm 2004 thì bán kính đường tròn năm 2014?

 • 13

  Nhận xét nào dưới đây là không chính xác?

 • 13

  Có liên quan tới sự thay đổi cơ cấu diện tích cây công nghiệp ở nước ta là?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm