Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 26

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 12 nói chung cũng như môn Địa 12 nói riêng, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 26 được biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết.

Bộ tài liệu trắc nghiệm môn Địa lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

 • 1
  Ý nào dưới đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển công nghiệp hiện nay?
 • 2
  Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào dưới đây?
 • 3
  Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu công nghiệp theo ngành ơ nước ta được chia thành 3 nhóm chính là?
 • 4
  Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là?
 • 5
  Ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?
 • 6
  Một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay là?
 • 8
  Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?
 • 8
  Cơ cấu ngành công nghiệp (theo ba nhóm) ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:
 • 9
  Cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch không phải do:
 • 10
  Công nghiệp nước ta phát triển chậm, phân bố phân tán, rời rạc ở:
 • 11
  Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?
 • 12
  Vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là:
 • 13
  Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở:
 • 14
  Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng là hướng:
 • 15
  Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng
 • 16
  Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của?
 • 17
  Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?
 • 18
  Yếu tố đặc biệt quan trọng làm cho các vùng trung du và miền núi của nước ta còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp hiện nay là:
 • 19
  Cơ cấu công nghiệp phân tho nhóm ngành kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:
 • 20
  Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằm?
 • 21
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp luyện kim màu?
 • 22
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ngành công nghiệp nào sau đây không có trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng?
 • 23
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có ngành sản xuất ô tô ở nước ta (năm 2005) là:
 • 24
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ở trung tâm công nghiệp Vinh không có ngành nào sau đây?
 • 25
  Năm 2005, thành phần kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 3.901
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm