Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 29

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 29 với nhiều bài tập trắc nghiệm Địa 12 khác nhau trong chương trình học lớp 12 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức bài học cũng như nâng cao kết quả học tập của bản thân.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài test Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 28 và Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 30 thuộc cùng chương trình học nhằm hỗ trợ quá trình củng cố bài học, ôn luyện nâng cao lớp 12. Ngoài ra VnDoc còn có hệ thống bài tập trắc nghiệm lớp 12 bao gồm các môn như: môn Lịch sử 12, Sinh học, Công dân, .... để mọi người tham khảo.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Bài số 1

  Cho bảng số liệu sau

  GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (GIÁ THỰC TẾ) PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

  (Đơn vị: nghìn ti đồng)

  Năm1996200520102013
  Nhà nước74,2249,1567,1891,7
  Ngoài Nhà nước37.5308,91150,91834.9
  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài39,6433,11245,52742,6

  Căn cứ vào bảng số liệu và kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

 • 1

  Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) của nước ta năm 2013 là?

 • 2

  So với 1996, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) của nước ta năm 2013 tăng gấp?

 • 3
  Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế năm 2013 lần lượt là?
 • 4
  So với năm 1996, tỉ trọng giá trị sản xuất của thành phần kinh tế Nhà nước?
 • 5
  Để thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 1996 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?
 • Bài số 2

  Cho bảng số liệu sau:

  CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2013

  (Đơn vi: %)

  Năm Vùng20052013
  Đồng bằng sông Hồng (1)20,328,2
  Trung du và mìn núi Bắc Bộ (2)4,84,9
  Bắc Trung Bộ (3)2,02,3
  Duyên hải Nam Trung Bộ (4)5,38,5
  Tây Nguyên (5)0.80,7
  Đông Nam Bộ (6)57,645,8
  Đồng bằng sông Cửu Long (7)9,29,6

  Căn cứ vào bảng số liệu và kiến thức đã họ, trả lời các câu hỏi sau:

 • 1
  Những vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng?
 • 2
  Những vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm?
 • 3
  Năm 2005, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là?
 • 4
  Năm 2013, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là?
 • 5
  Để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng của nước ta năm 2005 và năm 2013, dạng biểu đồ thích hợp là:
 • 6
  Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là?
 • 7
  Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là?
 • 8
  Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là?
 • 9
  Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là?
 • 10
  Nhận xét nào dưới đây không đúng từ bảng số liệu trên:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 321
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Địa lí 12

  Xem thêm