Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 3)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 3) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn chuẩn bị kiến thức để sẵn sàng để bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và xét tuyển vào Đại học - Cao đẳng có kết quả tốt nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (Phần 2)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Ý nào sau đây không phải là đặc trưng của vùng KTTĐ ở nước ta?
 • Câu 2.
  Theo Atlas Địa Lí Việt Nam trang các vùng kinh tế trọng điểm, tỉ trọng GDP của vùng KTTĐ miền Trung năm 2007 là
 • Câu 3.
  Tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ở nước ta là
 • Câu 4.
  Năm 2007, % GDP so với cả nước của ba vùng kinh tế trọng điểm là:
 • Câu 5.
  Ý nào sau đây không phải là thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 • Câu 6.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trong điểm phía Nam?
 • Câu 7.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
 • Câu 8.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung?
 • Câu 9.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây chính xác?
 • Câu 10.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc phân theo khu vực kinh tế được xếp theo thứ tự về tỉ trọng từ cao xuống thấp là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 604
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Địa Lý Online

  Xem thêm