Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 30: Các vùng kinh tế trọng điểm (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 30

Nhằm hỗ trợ thầy cô giáo và các em học sinh trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo về sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu: Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 30: Các vùng kinh tế trọng điểm (Có đáp án). Tài liệu được tổng hợp từ các nguồn chất lượng, hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho các em và quý thầy cô trong quá trình giảng dạy và học tập.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 30: Các vùng kinh tế trọng điểm (Có đáp án) để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập. Bài viết được VnDoc.com tổng hợp lại 15 câu hỏi trắc nghiệm về Atlat Địa lý Việt Nam trang 30 các vùng kinh tế trọng điểm và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm các vùng kinh tế trọng điểm

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung?

A. Đà Nẵng.

B. Quảng Nam.

C. Phú Yên.

D. Bình Định.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trong điểm phía Nam?

A. Biên Hòa.

B. Thủ Dầu Một.

C. Vũng Tàu

D. Cần Thơ.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.
B. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.
C. Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An.
D. Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung?

A. Thuận An, Chân Mây, Kỳ Hà.

B. Hải Phòng, Tiên Sa, Kỳ Hà.

C. Chân Mây, Kỳ Hà, Quy Nhơn.

D. Quy Nhơn, Chân Mây, Thuận An.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

A. Cơ khí.

B. Đóng tàu.

C. Sản xuất ô tô

D. Dệt may.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện Uông Bí thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?

A. Bắc Ninh.

B. Hải Phòng.

C. Hải Dương.

D. Quảng Ninh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây có GDP bình quân đầu người dưới 6 triệu đồng/người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Đồng Nai.

D. Tiền Giang.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây chính xác?

A. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giảm.
B. Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỉ trong GDP thấp nhất.
C. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng.
D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng lớn nhất.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam phân theo khu vực kinh tế được xếp theo thứ tự về tỉ trọng từ cao xuống thấp là

A. dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông lâm thủy sản.
B. nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ.
C. dịch vụ, Nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng.
D. công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông lâm thủy sản.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hãy cho biết nhận xét nào chính xác nhất?

A. Cả hai vùng đều có tỉ trọng GDP ngành công nghiệp và xây dựng cao nhất.
B. Tổng số GDP phân theo khu vực kinh tế của hai vùng bằng nhau.
C. Tỉ trong GDP nông lâm thủy sản của hai vùng thấp nhất.
D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tổng GDP lớn hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá tri ̣sản xuất công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Bắc Ninh

B. Hà Nội

C. Hải Dương.

D. Hải Phòng.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm.
B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng diểm miền Trung?

A. Dung Quất.

B. Chu Lai.

C. Chân Mây – Lăng Cô.

D. Vân Đồn.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?

A. Vùng kinh tết trọng điểm miền Trung.
B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
D. Cả nước.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Hải Dương.

B. Biên Hòa.

C. Quảng Ngãi.

D. Hà Nội.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Bắc Ninh

B. Hà Nội

C. Hải Dương

D. Hải Phòng

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp –xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành?

A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Dung Quất

B. Chu Lai

C. Chân Mây –Lăng Cô

D. Vân Đồn

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?

A. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

D. Cả nước

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm nào công nghiệp nào nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Hải Dương

B. Biên Hòa

C. Quảng Ngãi

D. Hà Nội

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây lớn nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Hà Nội.

B. Hải Phòng.

C. Hạ Long.

D. Bắc Ninh.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có cùng cấp?

A. Hà Nội, Hải Phòng

B. Hải Phòng, Hah Long

C. Hạ Long, Hải Dương

D. Hải Dương, Cẩm Phả

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc không đồng cấp với nhau?

A. Phúc Yên, Hưng Yên.

B. Hưng Yên, Hải Dương.

C. Hải Dương, Cẩm Phả.

D. Phúc Yên, Bắc Ninh.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm các vùng kinh tế trọng điểm

1. C

2. D

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. B

9. D

10. C

11. B

12. B

13. D

14. B

15. C

16. B

17. B

18. D

19. B

20. C

21. A

22. D

23. A

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 30: Các vùng kinh tế trọng điểm (Có đáp án). Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo thêm một số nội dung kiến thức học tập của các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn GDCD

Để thuận tiện hơn cho việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
8 44.023
Sắp xếp theo

  Môn Địa lý khối C

  Xem thêm