Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm đề gửi tới các bạn học sinh và quý thầy cô nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Địa lý bậc THPT đặc biệt là quá trình ôn thi THPT Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm thương mại

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao nhất nước ta?

A. TP. Hồ Chí Minh.
B. Bình Dương.
C. Hà Nội.
D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị nhập khẩu cao nhất nước ta?

A. Hà Nội.
B. TP. Hồ Chí Minh.
C. Bình Dương.
D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất nước ta?

A. Hải Phòng.
B. Hà Nội.
C. TP. Hồ Chí Minh.
D. Đồng Nai.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta?

A. Công nghiệp nặng và khoáng sản.
B. Nông, lâm sản.
C. Thủy sản.
D. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta?

A. Nguyên, nhiên, vật liệu.
B. Máy móc, thiết bị, phụ tùng.
C. Hàng tiêu dùng.
D. Thủy sản.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam nhập siêu?

A. Hoa Kỳ.
B. Trung Quốc.
C. Ô-xtray-lia.
D. Anh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam xuất siêu?

A. Xingapo.
B. Đài Loan.
C. Hoa Kỳ.
D. Hàn Quốc.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007?

A. Giá trị xuất khẩu tăng.
B. Giá trị nhập khẩu tăng.
C. Nhập siêu qua các năm.
D. Xuất siêu qua các năm.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007)?

A. Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.
B. Giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.
C. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đều tăng.
D. Giá trị nhập siêu ngày càng lớn.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Nam Trung Bộ có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất?

A. Khánh Hòa.
B. Đà Nẵng.
C. Bình Thuận.
D. Bình Định.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của nứơc ta là

A. công nghiệp nặng và khóang sản.
B. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiêp ̣
C. hàng tiêu dùng.
D. nông, lâm sản.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ trên 8 đến 12 triệu đồng (năm 2007)?

A. Bình Dương.
B. Phú Yên.
C. Tây Ninh.
D. Khánh Hòa.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây là thi ̣trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (năm 2007)?

A. Trung Quốc.
B. Đức.
C. Hoa Kì.
D. Ôxtrâylia.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ 4 đến 8 triệu đồng (năm 2007)?

A. Bình Dương.
B. Kon Tum.
C. Quảng Nam.
D. Quảng Ninh.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào trong các tỉnh, thành phố sau đây có giá tri ̣xuất khẩu thấp nhất (năm 2007)?

A. Quảng Ninh.
B. Thái Bình.
C. Hải Phòng.
D. Hà Nội.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của nước ta là

A. máy móc, thiết bị, phụ tùng.
B. công nghiệp nặng và khoáng sản.
C. nguyên, nhiên, vật liệu.
D. hàng tiêu dùng.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 tổng giá trị bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta là

A. 79673 tỉ đồng
B. 638842 tỉ đồng
C. 27644 tỉ đồng
D. 746159 tỉ đồng

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đạt dưới 1 tỉ đô la Mĩ trong quan hệ thương mại với Việt Nam (năm 2007)?

A. Philippin
B. Nhật Bản
C. Campuchia
D. Hàn Quốc

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 mặt hàng nào sau đây không nằm trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của nước ta?

A. nông, lâm nghiệp.
B. máy móc, thiết bị, phụ tùng.
C. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
D. thủy sản.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây có giá trị xuất siêu trong quan hệ thương mại với Việt Nam (năm 2007)?

A. Đức
B. Liên Bang Nga
C. Trung Quốc
D. Ba Lan

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào trong các tỉnh, thành phố sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức trên 16 triệu đồng (năm 2007)?

A. Khánh Hòa
B. Bà Rịa –Vũng Tàu
C. Thành phố Hồ Chí Minh
D. Đồng Nai

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây có giá trị nhập khẩu đạt trên 6 tỉ đô la Mĩ trong quan hệ thương mại với Việt Nam (năm 2007)?

A. Trung Quốc
B. Hoa Kì
C. Hàn Quốc
D. Pháp

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào trong các tỉnh, thành phố sau đây có giá trị xuất khẩu cao nhất(năm 2007)?

A. Thành phố Hồ Chí Minh
B. Bình Dương
C. Đồng Nai
D. Tây Ninh

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 mặt hàng nào sau đây không nằm trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của nước ta?

A. nguyên, nhiên, vật liệu.
B. máy móc, thiết bị, phụ tùng.
C. thủy sản.
D. hàng tiêu dùng.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết châu lục nào sau đây có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu thấp nhất trong quan hệ thương mại với Việt Nam (năm 2007)?

A. Châu Mĩ
B. Châu Phi
C. Châu Âu
D. Châu Á

Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu trên 6 tỉ đô la Mĩ với quốc gia nào sau đây?

A Trung Quốc
B Nhật Bản
C Hoa Kì
D Singapore

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có cả giá trị xuất khẩu và nhập khẩu cao nhất nước ta?

A Hải Phòng.
B Hà Nội.
C TP. Hồ Chí Minh.
D Đồng Nai.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết tỉnh nào sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo đầu người cao hơn cả?

A. Bình Dương.
B. Cà Mau.
C. Khánh Hòa.
D. Bắc Ninh.

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết các tỉnh nào sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo đầu người nhỏ?

A. Kon Tum, Đắk Nông.
B. Lai Châu, Hà Tĩnh.
C. Quảng Trị, Phú Yên.
D. An Giang, Bến Tre.

Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết hai vùng có ngành thương mại phát triển nhất nước ta là

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên
B. Duyên Hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ
C. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng
D. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm thương mại

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. D

13. C

14. C

15. B

16. C

17. D

18. A

19. B

20. C

21. C

22. A

23. A

24. C

25. B

26. B

27. C

28. A

29. B

30. C

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại (Có đáp án). Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Trắc nghiệm Địa lí 12...

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2023 môn GDCD
Đánh giá bài viết
11 116.735
Sắp xếp theo

  Môn Địa lý khối C

  Xem thêm