Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26: Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26

Các câu hỏi trắc nghiệm hay đã được VnDoc sưu tầm và tổng hợp trong tài liệu: Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26: Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng (Có đáp án) để bạn đọc cùng tham khảo. Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ học tập tốt và có kết quả cao trong các kì thi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26: Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng (Có đáp án) vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp 14 câu trắc nghiệm và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trắc nghiệm Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ?

A. Vân Đồn. B. Đình Vũ – Cát Hải.
C. Nghi Sơn. D. Vũng Áng.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp giáp Biển Đông?

A. Lạng Sơn. B. Quảng Ninh. C. Bắc Giang. D. Thái Nguyên.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết mỏ apatit có nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Lai Châu. B. Lào Cai. C. Yên Bái. D. Sơn La.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

A. Hà Giang. B. Cao Bằng. C. Lạng Sơn. D. Quảng Ninh.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có các trung tâm công nghiệp nào?

A.Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả.
B. Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả.
C. Hải Phòng, Hạ Long, Thái Nguyên.
D. Hạ Long, Cẩm Phả, Việt Trì.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả gồm những ngành công nghiệp nào?

A. Khai thác than đá và cơ khí.
B. Khai thác than đá và than nâu.
C. Khai thác than đá và luyện kim màu.
D. Cơ khí và chế biến nông sản.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Thái Nguyên. B. Cẩm Phả. C. Hạ Long. D. Bắc Ninh.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, theo biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cho biết nhận định nào sau đây đúng?

A. Tỉ trọng nông, lâm, nghiệp thủy sản lớn nhất.
B. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ nhất.
C. Tỉ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản nhỏ nhất.
D. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng lớn nhất.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, theo biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, hãy cho biết nhận định nào sau không đúng?

A. Nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất.
B. Nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng thấp nhất.
C. Công nghiệp và xây dựng chiểm tỉ trọng khá cao.
D. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, nhận định nào sau đây không đúng khi nói về thế mạnh kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Khai thác khoáng sản.
B. Phát triển thủy điện.
C. Trồng và chế biến cây công nghiệp và cây dược liệu.
D. Chăn nuôi gia cầm.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp ở trung tâm công nghiệp Hải Dương có những ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, dệt, may

B. Điện tử, dệt, may, hóa chất, phân bón

C. Cơ khí, dệt, may, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản

D. Hóa chất, phân bón, điện tử, chế biến nông sản

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết cây công nghiệp lâu năm nào sau đây là cây trồng chuyên môn hóa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Chè

B. Cà phê

C. Hồ tiêu

D. Cao su

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có cửa khẩu quốc tế nào sau đây?

A. Tây Trang

B. Nậm Cắn

C. Tà Lùng

D. Trà Lĩnh

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vật nuôi nào sau đây là vật nuôi chuyên môn hóa hàng đầu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Bò

B. Trâu

C. Gia cầm

D. Lợn

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ít ngành công nghiệp nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Nam Định

B. Bắc Ninh

C. Hải Dương

D. Hưng Yên

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có loại khoáng sản nào sau đây?

A. Dầu mỏ, khí tự nhiên

B. Đồng, thiếc

C. Chì, kẽm

D. Than đá, apatít

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt -Trung ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng từ Sơn La đến Quảng Ninh ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế là

A. Móng Cái, Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Đồng Đăng –Lạng Sơn.

B. Móng Cái, Đồng Đăng –Lạng Sơn, Tà Lùng, Trà Lĩnh, Thanh Thủy, Lào Cai, Tây Trang, Sơn La.

C. Đồng Đăng –Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tây Trang, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Móng Cái.

D. Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, Trà Lĩnh, Tà Lùng, Đồng Đăng –Lạng Sơn, Móng Cái.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Phúc Yên

B. Nam Định

C. Hà Nội

D. Hải Phòng

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có quy mô lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Hưng Yên

B. Hải Phòng

C. Hải Dương

D. Hà Nội

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào nằm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Phúc Yên

B. Hải Phòng

C. Bắc Ninh

D. Hạ Long

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có kiểu địa hình nào sau đây?

A. Sơn nguyên.

B. Cao nguyên.

C. Cánh cung núi.

D. Châu thổ sông.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có khoáng sản nào sau đây?

A. Than đá.

B. Dầu mỏ.

C. Sắt.

D. Thiếc.

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tự nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Phần lớn diện tích là đồi và núi.

B. Có nhiều cao nguyên, thung lũng.

C. Dải đồng bằng ven biển kéo dài.

D. Khoáng sản đa dạng, phong phú.

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tự nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Phần lớn diện tích là cao nguyên.

B. Có nhiều sông rất lớn và nhiều hồ.

C. Có dải đồng bằng ven biển kéo dài.

D. Khoáng sản đa dạng phong phú.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 và kiến thức đã học, hãy cho biết điều kiện để Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng trọng điểm sản xuất lương thực – thực phẩm là?

A Đồng bằng châu thổ màu mỡ và khí hậu phân hóa đa dạng

B Vị trí địa lí giáp Trung du và miền núi Bắc Bộ và biển Đông

C Là vùng đông dân nhất cả nước

D Có các trung tâm công nghiệp quy mô vào loại lớn nhất cả nước

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

6. A

7. C

8. B

9. A

10. D

11. C

12. A

13. B

14. B

15. B

16. A

17. D

18. C

19. D

20. D

21. D

22. B

23. C

24. D

25. A

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26: Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng (Có đáp án). Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số kiến thức học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc và trả lời được những câu hỏi khó trong quá trình học tập, VnDoc.com mời bạn đọc cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

 1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán
 2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Văn
 3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Anh
 4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lý
 5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Hóa
 6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh
 7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Sử
 8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Địa
 9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn GDCD

Để giúp bạn đọc có thể thuận tiện hơn trong việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tài liệu học tập cũng như giảng dạy, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
7 125.258
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm