Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 3)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 3) là đề thi trắc nghiệm môn Địa lý 12 theo bài, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra học kì, cũng như ôn thi THPT Quốc gia môn Địa theo hình thức trắc nghiệm hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 2)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Ngành nào sau đây đang góp phần làm thay đổi mạnh mẽ nhất cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ?
 • Câu 2.
  Ở Đông Nam Bộ, để tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm, cần:
 • Câu 3.
  Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ nằm ở tỉnh, thành phố nào sau đây?
 • Câu 4.
  Với số dân khoảng 12 triệu người (2006), diện tích khoảng 23,6 nghìn km2, mật độ dân số trung bình của vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng:
 • Câu 5.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
 • Câu 6.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào có qui mô trên 120 nghìn tỉ đồng của vùng Đông Nam Bộ?
 • Câu 7.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23+29, cho biết tuyến đường ô tô nào nối liền vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên?
 • Câu 8.
  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Đông Nam Bộ?
 • Câu 9:
  Cho bảng số liệu sau:
  Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ (ĐV: Tỉ đồng)

  Giá trị sản xuất công nghiệp

  1995

  2005

  Nhà Nước

  19607

  48058

  Ngoài nhà nước

  9942

  46738

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

  20959

  104826

  Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ.
 • Câu 10:
  Cho biểu đồ sau:
  Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 3)
  Biểu đồ trên thể hiện:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.810
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Địa Lý Online

  Xem thêm