Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Đô thị hóa

Câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 12: Phần địa lý dân cư

VnDoc xin gửi tới các em học sinh Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Đô thị hóa để làm tài liệu cho kì thi sắp tới. Chúc các em học giỏi và đạt điểm cao nhất!

Làm thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 - Phần địa lý dân cư: Chất lượng cuộc sống

 • Câu 1:
  Đây là biểu hiện cho thấy trình độ đô thị hoá của nước ta còn thấp
 • Câu 2:

  Vùng có số đô thị nhiều nhất ở nước ta hiện nay là

 • Câu 3:

  Đây là một đô thị loại 3 ở nước ta

 • Câu 4:

  Đây là một trong những vấn đề cần chú ý trong quá trình đô thị hoá của nước ta

 • Câu 5:

  Đây là nhóm các đô thị loại 2 của nước ta

 • Câu 6:

  Đây là một nhược điểm lớn của đô thị nước ta làm hạn chế khả năng đầu tư phát
  triển kinh tế

 • Câu 7:

  Hiện tượng đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ nhất ở nước ta trong thời kì

 • Câu 8:

  Quá trình đô thị hoá của nước ta giai đoạn 1954 - 1975 có đặc điểm

 • Câu 9:

  Đây là những đô thị được hình thành ở miền Bắc giai đoạn 1954 - 1975

 • Câu 10:

  Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của nước ta là

 • Câu 11:

  Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là vùng

 • Câu 12:
  Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị thấp nhất xếp theo thứ tự là vùng
 • Câu 13:

  Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh nhất là vùng

 • Câu 14:

  Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là những tỉnh, thành phố

 • Câu 15:

  Mạng lưới các thành phố, thị xã, thị trấn dày đặc nhất của nước ta tập trung ở

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 2.257
Sắp xếp theo
  Môn Địa lý lớp 12 Xem thêm